Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Można nałożyć mandat karny na sprawcę wykroczenia znajdującego się pod wpływem alkoholu

) oświadczenia woli w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego. Według art. 82 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2008

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

. W przypadku umowy zawieranej na piśmie, zgodnie z art. 78 § 1 K.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Rozwód z powodu niezgodności charakterów

szczególnych sytuacjach określonych przez prawo, jak np. choroba psychiczna, bigamia, wady oświadczenia woli. Wówczas istotnie po orzeczeniu sądu, małżeństwo uważa się za nigdy nie zawarte. W Pani przypadku możemy mówić jedynie o rozwodzie. Orzeczenie przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2007

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

rezygnacją (listem poleconym) to czy rezygnacja jest skuteczna?

Rezygnacja złożona przez Pana nie jest skuteczna. Co do zasady przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują szczególnej formy dla złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Zamiana mieszkań komunalnych po wypowiedzeniu umowy najmu

przywrócona – istnieje możliwość, że gmina złoży oświadczenie woli o cofnięciu wcześniejszego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu), nie ma żadnej prawnej możliwości zamiany mieszkań. Obecnie w opisanym stanie prawnym, nie dysponuje Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

prawa do prowadzenia spraw spółki będzie uprawnienie Pana do nakazania pracownikowi dokonania określonych czynności (np. prac biurowych). Natomiast prawo reprezentacji to prawo do składania w imieniu spółki oświadczeń woli, czyli przykładowo jak Pan

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

przejawem prawa do prowadzenia spraw spółki będzie uprawnienie Pana do nakazania pracownikowi dokonania określonych czynności (np. prac biurowych). Natomiast prawo reprezentacji to prawo do składania w imieniu spółki oświadczeń woli, czyli przykładowo jak

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

wspólnego oświadczenia małżonków sporządzonego w formie aktu notarialnego jak również w przypadku orzeczenia sądowego (wystarczy wola jednego z małżonków). Najprostsza i generalnie najszybsza metoda to zgodne oświadczenia woli małżonków o wprowadzeniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lipca 2006

Zrzeczenie się spadku w postaci wkładu w spółdzielni mieszkaniowej

osoba ta złożyła oświadczenie (np. udzieliła pełnomocnictwa), to oświadczenie woli to jest dotknięte wadą oświadczenia woli powodującą, że jest ono z mocy prawa nieważne. W stosunku do tej osoby należałoby wystąpić do sądu o ubezwłasnowolnienie całkowite

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

oświadczenie zgodnie woli że odstępuje, jednak deweloper uznał moje odstąpienie za nieskuteczne ponieważ nie złożyłem jednocześnie zapłaty tytułem odstępnego. Czy faktycznie muszę w momencie składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy jeszcze płacić odstępne

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.