Kalendarz przedsiębiorcy: 25-08-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży samochodu wylicytowanego na aukcji internetowej

(np. w razie wad oświadczenia woli). Reasumując w myśl art. 70 2 § 2 k.c. doszło do zawarcia umowy w wyniku aukcji wraz z chwilą udzielenia przybicia. Tym samym winien Pan co do zasady wywiązać się z obowiązku zapłaty ceny i dopełnienia

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

wynika z treści art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru . Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Niezgodne z prawem zmuszenie pracownika do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

dyscyplinarnego wypowiedzenia umowy o pracę. Podobnie w przypadku podstępu można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia woli. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Informowanie pracodawcy o zmianie adresu zamieszkania

?

Jak wynika z treści przepisu art. 22 1 § 3 k.p. udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych pracowników. Z powyższego przepisu nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 kwietnia 2010

Skutki prawne zawarcia umowy o kredyt wspólnie z osobą trzecią

musiał spłacać kredyt ale będzie Pan mógł domagać się zwrotu zapłaconych środków od kredytobiorcy. Uchylenie się od skutków własnego oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu Za błąd uważa się niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Zmiana warunków pracy i płacy w okresie ciąży

wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy). Może Pani jednak spróbować powołać się przed Sądem na błąd swojego oświadczenia woli wynikający z groźby ze strony pracodawcy. Zgodnie z art. 87 Kc (Kodeksu cywilnego) kto złożył oświadczenie woli pod wpływem

Słowa kluczowe: wypowiedzenie zmieniające
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 listopada 2007

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

przewidywać, że członek zarządu składa rezygnację np. na piśmie na ręce przewodniczącego rady. W takim wypadku złożenie rezygnacji wywiera skutek do chwili jego złożenia. Rezygnacja taka ma charakter jednostronnego oświadczenia woli i nie musi być przez nikogo

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Sposób liczenia okresu wypowiedzenia umowy

otrzymania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. W przypadku wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, będzie to dzień w którym wypowiedzenie otrzyma druga strona lub innym wskazanym w wypowiedzeniu terminie. Porady prawne / Pomoc prawna www

Słowa kluczowe: termin, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2007

Deweloper odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z odpowiednimi przepisami i projektem budowlanym

ewidentną wadę fizyczną nieruchomości i zgodnie z art. 556 § 1 k.c. odpowiedzialność z tytułu rękojmi obciąża sprzedawcę (w tym wypadku jak rozumiem dewelopera). Zgodnie zatem z art. 561 § 2 k.c. powinni Państwo jako kupujący zażądać usunięcia wady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2013

Obowiązek wydania testamentu

spełnienia warunków opisanych w protokole przyjęcia dokumentu. Należy także zaznaczyć, że testamentem jest tylko oryginał takiego oświadczenia woli, a nie odpis, kopia czy inne potwierdzenie tego oświadczenia woli. Może zatem do wniosku załączyć odpis

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.