Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Unieważnienie małżeństwa można żądać tylko w przypadkach określonych w prawie rodzinnym

. Z powodu takiej wady oświadczenia woli nie można jednak żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą - a w każdym wypadku po

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2012

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu sądowym może nastąpić także wbrew woli wspówłaścicieli

Nabyłem większość udziałów w nieruchomości gruntowej. W drodze ugodowej lub zniesienia współwłasności chcę wykupić pozostałą część udziałów, których właścicielami jest kilka osób. Jednak trzech współwłaścicieli nieruchomości ujętych w KW zmarło, toczą się postępowania spadkowe, a część ze spadkobierców albo wcale nie jest…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Wydziedziczenie spadkobiercy

, z uwagi na możliwość podnoszenia w postępowaniu ewentualnej nieważności testamentu z powodu wad oświadczenia woli. Wady oświadczenia woli przy sporządzaniu testamentu Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2011

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

z art. 1 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (przepisów o rękojmi za wady rzeczy). Ustawę o sprzedaży konsumenckiej stosuje

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia wady w rzeczy sprzedanej

podpisałam umowę to jak jest wada ukryta mam prawo żądać zwrotu pieniędzy?

Generalna zasada odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady rzeczy sprzedanej określona jest w art. 556 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem, sprzedawca jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje przy jej przedłużeniu

umowy. Nie oznacza to jednak, że konsument pozbawiony jest możliwości uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli. W razie złożenia oświadczenia woli istnieje możliwość powołania się na błąd co do treści czynności prawnej § 1 k.c. w

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Decydującym zatem momentem od którego liczy się przedmiotowy okres do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku, co oznacza, że spadkobierca dziedziczy długi spadkowe. Jedynie

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę jest możliwe po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy

oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Zgodnie z treścią art. 1015 k.c. (kodeksu cywilnego), oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2010

Brak złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje przyjęcie spadku wprost

tego terminu. O tym czy termin ten został dochowany czy też nie, zadecyduje sąd w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku, na podstawie ustalonych w tym postępowaniu dowodów. Brak złożenia takiego oświadczenia w terminie określonym przez ustawę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.