Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Oświadczenie woli musi dojść do adresata w określonym terminie umownym

ze skutkiem natychmiastowym?

W opisanym stanie faktycznym należy odnieść się przede wszystkim do kwestii związanej z dojściem oświadczenia woli do drugiej strony umowy. Zgodnie z art. 61 k.c. (kodeksu cywilnego) oświadczenie woli, które ma być

Słowa kluczowe: umowa, umowa wzajemna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Umowa sprzedaży samochodu a brak dowodu rejestracyjnego

wniosek o wydanie duplikatu byłoby rozwiązaniem, ale przyjęcie takiego oświadczenia zależałoby od dobrej woli urzędnika. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Rękojmia obejmuje wady rzeczy sprzedanej zmniejszające jej wartość lub użyteczność

rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). W przypadku zatem występowania wady fizycznej rzeczy sprzedanej podstawowym elementem jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Zapłata wynagrodzenia daje podstawy domniemania odbioru dzieła

odbiór działa był potwierdzony jakimś protokołem. Wystarczające jest aby zamawiający złożył odpowiednie oświadczenie woli o odbiorze działa , nawet w sposób dorozumiany, lub poprzez czynności faktyczne. Odbiorowi dzieła odpowiada podobnie oceniane

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2011

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

zdaniem także w tym przypadku możliwe jest powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej ugody. W procesie takim strona może wskazywać na wady oświadczenia woli (art. 82 i nast. k.c.), bądź wykazywać - z powołaniem się na przepisy prawa materialnego - że

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Wygaśnięcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania

nie zawierała ona kolejnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, nie spowodowała Pani wydłużenia terminu w jakim bank może go wystawić. Jednakże podpisanie ugody ma skutek w postaci przerwania biegu

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę osobie nie uprawnionej

Chcę rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w spółce z o.o. Spółka ta juz od jakiegoś czasu nie ma jednak zarządu. Do kogo skierować to wypowiedzenie?

Zgodnie z treścią art. 3 1 § 1 k.p. (kodeksu pracy), za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba…

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2010

Termin do zlożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

dowodów. Odnosząc się do wykładni tego terminu należy wskazać, że jest to termin materialnoprawny, a co za tym idzie nie podlega on przywróceniu. Termin ten umożliwia złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2011

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

możliwości odstąpienia od umowy z uwagi na powołanie się na wady oświadczenia woli w postaci błędu, nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy przez jej stronę może pociągnąć za sobą określone skutki prawne. Przede wszystkim powstaje pytanie, czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

powołać się na wady swojego oświadczenia woli (błąd) z uwagi na brak wymaganego przez art. 42 k.p. pouczenia albo może Pani rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem lub za porozumiem stron. Oczywiście w takim wypadku nie będzie to skutkowało uznaniem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.