Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Legalizacja samowoli budowlanej nie zawsze możliwa

legalizację samowoli budowlanej? Czy po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej i w przypadku spełniania przez budynek norm technicznych muszę otrzymać zgodę na legalizację czy zależy to tylko od woli wojewody?

Przepisy prawa budowlanego nie zawierają

Słowa kluczowe: samowola budowlana
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

działania wzbogaconego, jak i nawet wbrew jego woli z jego dobrą lub złą wiarą. Może być także rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Jak jednak w wyroku z dnia 30 stycznia 2007 roku, sygn. akt IV CSK 221/06

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Roszczenia do zachowku można pozbawić w testamencie

taką osobę. W myśl tego przepisu spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 marca 2010

Nakłady z majątku wspólnego małzonków dokonane na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny małżonka

wzbogaconego, jak i nawet wbrew jego woli z jego dobrą lub złą wiarą. Może być także rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody [1] . W zasadzie przyczyna wzbogacenia nie ma znaczenia dla powstania roszczenia. Odrębny wypadek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ona powstać w wyniku działania wzbogaconego, jak i nawet wbrew jego woli z jego dobrą lub złą wiarą. Może być także

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

, kalkulacja musi uzasadniać podwyżkę w rozumieniu ustawy, tj. motywy właściciela należy odnosić do ustawowych kryteriów zasadności podwyżki oraz ustawowych wskaźników ją ograniczających. Poza tym wypowiedzenie czynszu, jako jednostronne oświadczenie woli

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy, powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. W

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

uznania długu , tj. uznanie prawidłowe oraz nieprawidłowe. Uznanie właściwe to oświadczenie woli zobowiązanego, w którym potwierdza on istnienie swojego obowiązku i zobowiązuje się do jego realizacji. Uznanie niewłaściwe jest oświadczeniem wiedzy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Wielkość roszczenia o zachowek

treścią art. 1008 k.c. s padkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

musiała udowodnić ten fakt, przedstawiając dowód na piśmie. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że umowa najmu wygasła z ostatnim dniem terminu na jaki została zawarta. Jeżeli strony nie przedłużyły poprzez złożenie oświadczeń woli terminu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011
« Poprzednia 1 … 39  |  40  |  41  |  42  |  43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.