Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

legitymowanej na podstawie m. in. dowodu osobistego albo innego niebudzącego wątpliwości dokumentu zaopatrzonego w fotografię i oznaczonego numerem lub serią lub oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie dokumentów. Z powyższych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Roszczenia za nieterminowy zwrot książek

której dłużnik uznaje swoje roszczenie np. poprzez zawarcie ugody lub złożenie oświadczenia w tym zakresie. W takim przypadku termin przedawnienia roszczenia biegnie od dnia tego uznania. Jeżeli roszczenie z kar umownych stosowanych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

upłynął okres do złożenia oświadczenia) złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, wówczas w jego miejsce jako spadkobiercy wejdą Państwo jako jego zstępni (jeżeli nie ma innych osób, które mogą po nim dziedziczyć z ustawy – innych zstępnych). Dopiero po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

pracownikowi. Przepis ten stanowi zakaz do rozwiązania umowy o pracę także w czasie trwania choroby. Ochrona przewidziana w tym przepisie polega zatem na zakazie złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach wskazanych w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Mediacja jest możliwa w każdej sprawie cywilnej

zgody stron, inni wskazują na zasadność złożenia oświadczenia wyrażającego zgodę na mediację. Natomiast w zakresie ustalania opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zachęcają

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Obowiązek dowodowy w procesie cywilnym

obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych. Przepis art. 232 k.p.c. w zdaniu drugim umożliwia sądowi dopuszczenie dowodu nie wskazanego przez stronę, jednakże decyzja o dopuszczeniu dowodu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 1) odpis aktu urodzenia dziecka, 2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Pracownik nie może zrzec się prawa do odprawny emerytalnej

pracodawcy wypłaty tej odprawy. Złożenie oświadczenia w tym zakresie w porozumieniu, które Pani podpisała nie ma skutków prawnych. Sądu Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt I PK 229

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 stycznia 2013

Dla orzeczenia rozwodu lub separacji nie wystarczy chęć jednego z małżonków

Jestem żonaty od 12 lat, mam syna w wieku 6 lat. Ożeniłem się niestety nie z własnej woli, lecz z konieczności. Miałem 21 lat i po tym jak okazało się, że moja żona zaszła w ciążę. Pobraliśmy się, a niesmak i pewna gorycz po świadomości, że moja

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2007

Zakończona aukcja na Allegro

skuteczna i umowa została zawarta (pomimo, że Sprzedawca nie ma takiego samochodu) i ma on Kupującemu wydać takie auto. Sąd przypomniał, że Kodeks cywilny pozwala na składanie tzw. oświadczeń woli w formie elektronicznej, a także uczestnictwa w aukcjach w

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2007
« Poprzednia 1 … 39  |  40  |  41  |  42  |  43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.