Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Podobnie art. 7 i pozostałe przepisy odnoszą się do praw konsumenta, przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą. Definicja konsumenta została zawarta w art. 22 1 k.c. (kodeksu cywilnego

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Rozwód można przeprowadzić w Polsce nawet jeżeli jeden z małżonków przebywa poza granicami kraju

postaci pisemnego oświadczenia strony, może wskazywać na zaistnienie przesłanek rozwodowych, a także może wskazywać na winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Co do zasady brak stawiennictwa jednej ze stron nie powoduje niemożności przeprowadzenia

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: zaniechania niedozwolonych działań; usunięcia skutków niedozwolonych działań; złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód po prawomocnym wydaniu wyroku rozwodowego

] . Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym nie dysponuje Pan innymi środkami dowodowymi, poza ewentualnymi świadkami obecnymi przy złożeniu oświadczenia partnera Pańskiej byłej żony, brak jest podstaw do żądania wznowienia postępowania. Jeżeli dysponuje

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2010

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie innej umowy, w tym o sprzedaż wykupionego mieszkania

oświadczenia przez właściciela nieruchomości z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 31 ustawy o księgach wieczystych). W przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej ( umowy dożywocia ), ustanowiona na Państwa rzecz hipoteka wygasa (wygaśnięcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2011

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

przypadku, gdy upłynął termin na jaki wynajął lokal mieszkalny, składać jakiegokolwiek dodatkowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu . Zgodnie z treścią art. 675 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Zniesienie wspówłasności lokalu mieszkalnego

podstawie orzeczenia sądu, konieczne byłoby uzyskanie odpowiedniej zgody od banku, na dokonanie zniesienia oraz złożenie przez bank oświadczenia o zwolnieniu Pani z długu po zniesieniu współwłasności. Oczywiście mogą Państwo w umowie ustalić, że w związku ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 maja 2011

Adwokat z urzędu przysługiwać może także pokrzywdzonemu w sprawie karnej

karnej pokrzywdzony takich kosztów nie ponosi), konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego oświadczenia, z którego wynika, że osoba ta nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Bank nie może bez zgody klienta gromadzić i udostępniać jego danych

określonej osoby fizycznej, w tym we wszelkie informacje o zaciągniętych, spłaconych lub spłacanych kredytach, ratach kredytowych itd. Działanie takie, jeżeli nie jest związane z uzyskaniem od klienta żadnego oświadczenia o wyrażeniu zgody, narusza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Obdarowany może być zobowiązany do uzupełnienia zachowku

zachowku. Jeżeli w okresie 6 miesięcy od otwarcia spadku nie złoży Pan oświadczenia w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku, wówczas przyjmuje się, że przyjął Pan spadek wprost, a więc z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011
« Poprzednia 1 … 38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.