Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zameldowanie na pobyt stały nie ma związku z prawem do zajmowania lokalu mieszkalnego

Czy zameldowanie na pobyt stały najemców z małym dzieckiem, może mieć jakiś skutek w kwestii wypowiedzenia umowy najmu mieszkania i wyprowadzki tej rodziny wbrew ich woli. Czy zameldowanie na pobyt stały ma jakiś wpływ na większe prawa najemcy do

Słowa kluczowe: eksmisja, PESEL, pobyt stały, umowa najmu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 maja 2012

Budynek trwale z gruntem związany należy do właściciela gruntu

wbrew jego woli. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.11.1998 roku sygn. akt II CKN 58/98 potwierdził także, że może być to rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Przyczyna wzbogacenia nie ma zatem znaczenia, ważne jest aby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Po nabyciu spadku spadkobiercy winni dokonać jego działu

). Wszystko w tym wypadku zależy od woli stron. W przypadku, gdy spadkobiercy nie mogą się porozumieć każdy nich może złożyć do sądu wniosek o dział spadku. Pozostali spadkobiercy są wówczas uczestnikami takiego postępowania. W postępowaniu działowym Sąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Dochodzenie należności wynikającej z zastrzeżonej kary umownej jest uprawnieniem wierzyciela i od jego woli zależy dochodzenie roszczenia z tego tytułu. Zrezygnowanie z dochodzenia kary umownej nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

fizyczna nie przebywa w lokalu mieszkalnym, w którym poprzednio miała zorganizowane centrum życiowe, a nieprzebywanie to jest wynikiem woli tej osoby. Przy ustaleniu zamiaru nie można jednak poprzestać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby. Dla jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012

Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli podatnika, które spowodowało, że ten znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej mu na zapłatę zaległego podatku. Przez interes publiczny rozumie się natomiast dyrektywę postępowania nakazującą mieć na

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Zakres apelacji oraz wartość zaskarżenia w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

. Złożenie wniosku do protokołu nie uchyla obowiązku sporządzenia oświadczenia o stanie majątkowym według ustalonego wzoru. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Wnosząc apelację do sądu

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2008

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

. W przypadku jeżeli wypowiedzenie zostało dokonane z naruszeniem prawa, tj. w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, najemcy przysługuje prawo wniesienia do sądu powództwa o uznanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu za

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

wypowiedziane w każdym czasie. W razie zaistnienia sporu sądowego, na Zleceniodawcy, który złożył oświadczenie o wypowiedzeniu zlecenia będzie ciążył obowiązek dowodowy wykazania tych ważnych powodów. Skuteczność oświadczenia Zleceniodawcy o wypowiedzeniu

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

, zakładając, że nie będzie prowadzone zabezpieczenie spadku lub spis inwentarza. Opłata 50 zł jest także za odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Od wniosku o dział spadku pobierana jest opłata w wysokości 500 zł, chyba że wniosek taki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 37  |  38  |  39  |  40  |  41 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.