Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ochrona wynagrodzenia za pracę w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej

propozycją np. jednorazowej spłaty długu głównego, w zamian za umorzenie wszelkich należności ubocznych (odsetki i koszty). Wszelkie jednak takie rozwiązania wymagają uzgodnienia z wierzycielem i w zasadzie zależą od jego dobrej woli. Tak jak wyżej wskazano

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 października 2009

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (choroba psychiczna), chyba że osoba taka uległa zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków (poza sytuacją, gdy stan

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Doliczenie wartości darowanego mieszkania do masy spadkowej, dla potrzeb wyliczenia należnego zachowku

(wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

W czasie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują świadczenia pracownicze

. Można także zaznaczyć, że jeżeli pracodawca udzielił na wniosek pracownika urlopu bezpłatnego, to pracownik z własnej woli nie może przerwać urlopu bezpłatnego. Jedynie na podstawie porozumienia pracownika z pracodawcą może nastąpić skrócenie okresu

Słowa kluczowe: urlop, urlop bezpłatny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2010

W przypadku darowizn dokonanych za życia przez spadkodawcę, doliczone one mogą być do masy spadkowej

zachowku może nastąpić tylko w testamencie i tylko jeżeli uprawniony do zachowku: 1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

; przez wszczęcie mediacji. W szczególności często dochodzi do przerwania biegu przedawnienia poprzez uznanie długu. Są zasadniczo dwa rodzaje uznania długu, tj. uznanie prawidłowe oraz nieprawidłowe. Uznanie właściwe to oświadczenie woli

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Żądanie zwrotu nakładów poczynionych na lokal mieszkalny osoby trzeciej może opierać się na bezpodstawnym wzbogaceniu

wartości. Odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ona powstać w wyniku jego działania a nawet wbrew jego woli. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2010

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ona powstać w wyniku jego działania a nawet wbrew jego woli. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.11.1998 roku sygn. akt II

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

w związku z brakiem dokonanej płatności rat przez dłużnika , wynikających z zawartego porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia, składa Pani oświadczenie woli o natychmiastowym rozwiązaniu zawartego porozumienia i żąda Pani natychmiastowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2011

Zwrot pieniędzy finansujacych zakup i remont mieszkania teściów

działania a nawet wbrew jego woli. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.11.1998 roku sygn. akt II CKN 58/98 potwierdził także, że może być to rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Przyczyna wzbogacenia nie ma zatem znaczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011
« Poprzednia 1 … 36  |  37  |  38  |  39  |  40 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.