Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Testament odszukany po latach

wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Oszustwo komisu a możliwość rejestracji pojazdu zakupionego w komisie

, która jest umową konsensualną, wzajemną i odpłatną, wynika, iż dochodzi do skutku już w momencie złożenia zgodnych oświadczeń woli. Nie ma też wymogu zawarcia tej umowy na piśmie, a zatem do dokonania rejestracji pojazdu nie jest wymagane dołączenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 października 2007

Dziedziczenie przez pasierbów po ojczymie

przypada mu z mocy ustawy i nie składa oświadczeń woli co do spadku, a jego przyjęcie uważane jest za przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Żadna z ww. grup nie przewiduje powołania do spadku na mocy ustawy pasierbów (chyba, że są

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Utrata nieruchomości na rzecz stowarzyszenia

wypadku fikcyjna sprzedaż), jest nieważna. W myśl art. 83 § 1 k. c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. W obecnym stanie prawnym zasadniczo pozostaje Pani jedyne wyjście, a mianowicie skierowanie sprawy

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Pracownik nie musi się godzić na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron

każdym uzgodnionym przez siebie terminie także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika. Nie mniej jednak w takim przypadku (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), wymaga zgodnej woli obu stron stosunku pracy, tj. pracownika i pracodawcy

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 marca 2008

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

Nasz pracownik zajmuje lokal służbowy na podstawie umowy najmu. W dniu podpisania umowy najmu do zamieszkania upoważniona była żona i jeden syn, żona z własnej woli nigdy nie była zameldowana na pobyt stały lecz na pobyt czasowy. W marcu 2008 roku

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Zwrot nakładów poniesionych na wynajmowane mieszkanie

zlecenia. Oczywiście może Pan dowodzić, że umowa obejmowała poniesienie nakładów, ale będzie Pan musiał to udokumentować. Zgodnie z art. 754 k.c. osoba, która prowadzi cudzą sprawę wbrew wiadomej mu woli osoby, której sprawę prowadzi, nie może żądać zwrotu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Zobowiązania podatkowe nie przedawniają się w przypadku wszczęcia egzekucji

nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Zdarzeniem losowym będzie zaistniałe, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli podatnika, które spowodowało, że ten znalazł się w trudnej sytuacji materialnej

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2008

Spadkobiercę można pozbawić prawa do zachowku

woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – nie ma bliższego określenia tego pojęcia, może ono dotyczyć takich sytuacji, w których nie da się pogodzić zachowania osoby uprawnionej z ewentualnym jej

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2009
« Poprzednia 1 … 35  |  36  |  37  |  38  |  39 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.