Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Można zawrzeć umowę jako pełnomocnik oraz druga strona umowy

określa treść pełnomocnictwa, jeżeli umocowanie wynika z oświadczenia reprezentowanego. Niekiedy treść pełnomocnictwa wynika z treści stosunku, który był podstawą udzielenia pełnomocnictwa. Jeżeli nie ma żadnych szczególnych postanowień w

Słowa kluczowe: pełnomocnik, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Powstanie rady szkoły a uprawnienia rady pedagogicznej szkoły

polegające na wydaniu oświadczenia takiej treści, iż działanie określonej osoby jest niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zastrzeżone jest jedynie dla określonych ustawowo i konstytucyjnie organów, czyli głównie sądów powszechnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji

) staje się tytułem wykonawczym, na podstawie którego może Pan prowadzić egzekucję z majątku dłużnika. Jeżeli nie ma Pan w przedmiotowym akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji na jego podstawie przez developera, nie pozostaje

Słowa kluczowe: egzekucja, tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 października 2008

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

samo zapoznanie się z regulaminem, który swoją drogą powinien określać zasady publikacji oraz ewentualne sankcję za ich naruszenie, ale winno być jasno określone (poprzez zaznaczenie oświadczenia – naszym zdaniem przy każdym zdjęciu). W razie

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Opłata sądowa w sprawie o rozwód

. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Sam wniosek oraz wzór oświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej albo ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, że obowiązek uiszczenia

Słowa kluczowe: koszty sądowe, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2009

Zachowek przysługuje w pierwszej kolejności dzieciom spadkodawcy

tym terminie spadkobierca ustawowy winien złożyć odpowiednie oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli w terminie tych 6 miesięcy spadkodawca nie złoży odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub notariuszem, wówczas z mocy ustawy staje się

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

wszystkich przyszłościowych spraw? Jakie konsekwencje wiążą sie z podpisaniem oświadczenia o jurysdykcji sądu rozpoznającego sprawę o rozwód, w tym także w zakresie orzekania co do wykonywania władzy rodzicielskiej?

Zgodnie z art. 1103 1 § 1 k.p.c

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Zwrotu udzielonej ustnie pożyczki można żądać także jako zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia

udowodnienia faktu dokonania tej czynności prawnej (chyba, że żadna ze stron nie kwestionuje tego faktu). Reasumując, naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem w opisanym stanie faktycznym jest odebrać na piśmie od dłużnika oświadczenia co do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010

Rozwiazanie spółki jawnej może nastąpić zgodnie z umową spółki

nastąpić jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony. Wówczas każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę,

określonej szczególnej delegacji o charakterze prawnym, istniejącej już w chwili popełnienia przez nią czynu zabronionego, jest upoważniona do wystawiania określonych dokumentów. Reasumując, za to jakie oświadczenia lub zeznania złoży w postępowaniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 32  |  33  |  34  |  35  |  36 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.