Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Błędne oznaczenie przedsiębiorcy w aneksie do umowy

(niezgodnego z prawdą), to i tak pozostałe oznaczenia identyfikują przedsiębiorcę jednoznacznie. Ponadto pod umową taką złożył Pan swój podpis co jednoznacznie świadczy o tym, że błąd nie był istotny i powstał bez woli stron. Zgodnie z art. 65 § 2 k.c. w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lutego 2008

Wyrys z ewidencji gruntów jest niezbędnym dokumentem przy umowie sprzedaży nieruchomości

treści istotne dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z przepisów prawa albo z woli stron. W przypadku aktów notarialnych, które w swej treści zawierają przeniesienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2008

Jak pozbyć się osób zamieszkujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

jednym dachem, chciałbym wymeldować te dwie kobiety. Czy mogę je wymeldować sam ponieważ one na pewno nie zrobią tego z własnej woli? Czy mogę może nałożyć na nie obowiązek płacenia czynszu? Czy w przypadku jeżeli bym chciał je wyrzucić z domu to muszę im

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2008

Służebność gruntowa może zostać ustanowiona wbrew stanowisku właściciela

wynagrodzenie. Czy może sąd ustanowić służebność na mojej działce nawet wbrew mojej woli?

Zgodnie z art. 285 § 1 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Prawo do najmu lokalu komunalnego nie jest prawem zbywalnym

przepisów prawa nie przewiduje dokwaterowania osoby, do lokalu mieszkalnego wbrew woli właściciela lokalu mieszkalnego. Osoba taka nie może nie tylko wprowadzić się do mieszkania, do którego nie ma tytułu prawnego, ale prawo przewiduje ochronę miru domowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Pełnomocnictwo udzielone przez burmistrza

) uzyskał status reprezentanta gminy i w jego gestii leży przejawianie woli gminy na zewnątrz. W ramach wynikającego z art. 31 uprawnienia mieści się również uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 46 ust

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Odpowiedzialność karna z tytułu gróźby bezprawnej

znoszenia. Przez zmuszanie innej osoby należy rozumieć poddanie się woli sprawcy. Definicja groźby bezprawnej znajduje się w części ogólnej, w art. 115 § 12 k.k. W myśl tego przepisu groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Dłużnik nie może zmusić wierzyciela do umorzenia długu

dłużnikowi kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy. Reasumując, może Pan w zasadzie wystąpić do wierzyciela o umorzenie części lub nawet całości zadłużenia, jednakże tylko od dobrej woli wierzyciela

Słowa kluczowe: umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Wykonanie zapisu lub polecenia przez spadkobiercę testamentowego

w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, a także pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści. Nieważny jest także

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce zamieszkania bez dopełnienia obowiązku meldunkowego

, a nieprzebywanie to jest wynikiem woli tej osoby. Przy ustaleniu zamiaru nie można jednak poprzestać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby. Dla jego oceny istotne znaczenie mieć będzie to, czy okoliczności istniejące w sprawie potwierdzają

Słowa kluczowe: wymeldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010
« Poprzednia 1 … 28  |  29  |  30  |  31  |  32 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.