Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2008

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku

że skorzysta Pani z uli przewidzianej w ustawie, tj. przeznaczy Pani przychód ze zbycia nieruchomości przeznaczy Pani na własne cele mieszkaniowe. Aby skorzystać z tej ulgi konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia w urzędzie skarbowym. Z tego

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 grudnia 2009

Istnienie samego małżeństwa kościelnego nie jest przesłanką do zawarcia małżeństwa świeckiego

małżonków, sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, a następnie zaświadczenie to, przekazuje do

Słowa kluczowe: małżeństwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu jakim są zdjęcia

, uprawniony może się domagać: jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Opłata od pozwu i zwolnienie od kosztów sądowych

sporządza się według ustalonego wzoru. Wzór oświadczenia oraz wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych może Pan pobrać z naszej strony www.dokumenty.serwisprawa.pl . Sąd dokona rozpoznania wniosku i wyda postanowienie albo o zwolnieniu z kosztów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2011

Dożywocie a spadek

śmierci, tym samym ustaną ograniczone prawa rzeczowe z umowy dożywocia. Pani mąż jako właściciel gospodarstwa, może co do zasady swobodnie wedle swej woli dysponować przedmiotowym prawem własności nieruchomości, z ograniczeniami wynikającymi z

Słowa kluczowe: dożywocie, umowa dożywocia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2007

Spłata długu sprzed 15 lat

roszczenia na drodze sądowej, tym samym spłata długu zależy wówczas jedynie od dobrej woli dłużnika (nie ma prawnych możliwości zmuszenia go). Zgodnie z ogólną zasadą, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej roszczenia przedawniają się z

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Odwołanie darowizny

dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Niewdzięczne będzie każde zachowanie obdarowanego, niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, przy czym aby zostało uznane za rażąco niewdzięczne , musi cechować je znaczne nasilenie złej woli skierowanej na

Słowa kluczowe: darowizna, odwołanie darowizny
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Zaliczenie darowizny do schedy spadkowej

o dziedziczeniu przeze mnie i przez brata po połowie. Niestety, brat nie chce uszanować woli mamy i chce mieć udział tej nieruchomości. Brat wcześniej już otrzymał darowiznę działki w bardzo atrakcyjnym miejscu i z pomocą rodziców wybudował na niej

Słowa kluczowe: darowizna, spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Roszczenie o wykonanie umowy wzajemnej

nas poinformowaliśmy klienta, że może przyjechać po towar. Zjawił się i powiedział, że niema pieniędzy na zapłat pozostałej kwoty. Zaproponowaliśmy, że wydamy mu część towaru w kwocie wpłaconej zaliczki, ale na to nie przystał. Woli abyśmy mu oddali

Słowa kluczowe: roszczenie, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 27  |  28  |  29  |  30  |  31 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.