Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapłata ubezpieczenia OC od samochodu, który został skradziony

utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu właściciel powinien złożyć stosowne oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Reasumując jeżeli spełniła Pani wszelkie obowiązki związane z utrata pojazdu i posiada Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Nienaleznie wypłacona zaliczka alimentacyjna

konto wierzycielki kwotę 1200 + odsetki tytułem zaległych alimentów. Czy w tej sytuacji, mogę wnieść do sądu sprawę o podejrzenie popełnienia przestępstwa, ponieważ musiała ona złożyć nieprawdziwe oświadczenia, zatajając fakt otrzymywania alimentów

Słowa kluczowe: zaliczka
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2007

Kontrola wydatkowania alimentów przysługujących małoletniemu dziecku

nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2009

Ochrona prawna przed znieważniem

, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (chodzi najczęściej o złożenie oświadczenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie odpowiedniej treści). Na

Słowa kluczowe: zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2007

Dziedziczenie przez dziecko poczęte ale nie narodzone

przed sądem w czasie rozprawy lub przed notariuszem. Proszę jednak pamiętać o 6 miesięcznym terminie do złożenia takiego oświadczenia. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: nasciturus, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

sądowi materiale dowodowym. Może Pan np. uzupełnić te dokumenty odbierając od wykonawcy oświadczenia lub pokwitowania wpłaconych kwot, pobranych zaliczek itp. Docelowo w przypadku sprawy sądowej na Pana wniosek może zostać powołany biegły sądowy, który

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Czyn nieuczciwej konkurencji

; złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Usunięcie danych klienta banku z bazy BIK

. Standardowo oświadczenia klienta (które klient z reguły podpisuje we wniosku kredytowym i umowie kredytowej) przewidują, że BIK ma prawo przetwarzać dane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 maja 2008

Opóźnienie wypłacenia wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiazków pracodawcy

, czyli jest skuteczne z doręczeniem pracodawcy oświadczenia przez pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Mieszkanie nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady stanowi majątek wspólny małżonków

; natomiast nabycie rzeczy z majątku odrębnego musi wynikać nie tylko z oświadczenia dokonującego transakcji małżonka, ale także z całokształtu okoliczności tego nabycia. W podobnym zakresie w postanowieniu z dnia 16 października 1997 roku, Sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008
« Poprzednia 1 … 26  |  27  |  28  |  29  |  30 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.