Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W razie zmiany prawa należy stosować zasadniczo nowe prawo

art. 40, który mówi o przedawnieniu szkody po upływie 3 lat od ujawnienia szkody.

W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Nie można anulować podjetej uchwały

uchwałę? A jeśli tak, to jakich dokumentów do tego potrzebuję?

Niestety nie może Pan anulować uchwały, gdyż uchwała stanowi swoiste oświadczenie woli wyrażone przez organ spółki - wnioskuję, że uchwała została podjęta przez zgromadzenie wspólników. Tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

dotyczy tylko składania i przyjmowania oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych. Artykuł 29 k.s.h. odnosić należy do wszelkich stosunków sądowych i pozasądowych spółki (zawieranie umów, składanie pozwu, składanie jednostronnych oświadczeń za spółkę itp

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

bez takiego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo może mieć wady prawne, które powodują, że w świetle prawa nie jest ono ważne), wówczas w razie gdyby spółka nie potwierdziła zawarcia umowy, może Pan być zobowiązany nie tylko do zwrotu kwoty udzielonego

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

ważność) poprzez złożenie oświadczenia przez mocodawców (w tym wypadku przedsiębiorcę) o ważności zawartej umowy. (Kodeks cywilny Art. 103. § 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Ochrona wizerunku osoby

oświadczenia w odpowiedniej formie i treści (np. przeprosiny, zamieszczenie informacji o publikacji niezgodnej ze stanem faktycznym). Dopiero gdy mimo wezwania, nie zostanie przywrócony stan zgodny z prawem osoba, której wizerunek jest wykorzystywany, będzie

Słowa kluczowe: wizerunek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 grudnia 2009

Upublicznienie nagrania stanowić może naruszenie dóbr osobistych

drodze sądowej). Usunięcie skutków naruszenia - może to polegać na przykład na złożeniu oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie powtórzonego kilkakrotnie we wskazanych odstępach czasu we wskazanych mediach (np

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Odnaleziony testament po zmarłym

miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Czyli w sytuacji gdy nie nastąpiło odrzucenie spadku, w sytuacji gdy nie

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Jak kara grozi za fałszowanie dokumentacji przetargowej

bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 grudnia 2006

Spadek a bezskuteczna egzekucja

tytule swojego powołania. Brak oświadczenia w powyższym terminie z mocy prawa jest rozumiane jako proste przyjęcie spadku. W myśl art. 1018 § 1 kc, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem

Słowa kluczowe: egzekucja, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 25  |  26  |  27  |  28  |  29 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.