Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Alimentów można żądać od mężczyny, który nie jest mężem matki, jeżeli jego ojcostwo jest ustalone lub zostało uznane przez niego

albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Wymeldowanie administracyjne współmałżonka z lokalu mieszkalnego

rodzaju pisma (pozew); osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

zarządu. Jeżeli chodzi o samo postępowanie w sprawie wyznaczenia zarządcy, to każdy ze współwłaścicieli ma prawo w nim uczestniczyć jako strona (współuczestnik), w tym także składać stosowne oświadczenia, powoływać się na określone fakty i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Wypowiedzenie udziałów w spółdzielni

niż 3 miesiące na przód, wówczas ma Pan czas do końca miesiąca września na złożenie tego oświadczenia. W takim wypadku zwrot wkładu nastąpi w przyszłym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za bieżący rok. Jeżeli statut wymagałby półrocznego

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

się toczy); 3) oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku będzie to pismo procesowe pozwanej); 4) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (w tym wypadku będzie to wniosek o odroczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014

Przejęcie długów spadkowych

powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2008

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

stosunku. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że nie zachodziła przesłanka do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu. Jednakże z uwagi na fakt, iż obecnie najemcy zalegają już z czynszem za okres trzech miesięcy, to zachodzi przesłanka

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Unikanie płacenia podatku jest przestępstwem

mieszkaniowych, przed złożeniem oświadczenia o stanie majątkowym, pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Złożenie zatem nieprawdziwego oświadczenia skutkować

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Przedawniony dług w spadku

taka jeżeli jest w pełni władz umysłowych, może zaciągać zobowiązania, jednakże jeżeli potrafiłby Pan wykazać, że ojciec znajdował się w stanie braku świadomości, to zgodnie z art. 82 Kc - Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007

Zstępni mają prawo do zachowku jeżeli nie zostali pozbawieni tego prawa w testamencie

: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 23  |  24  |  25  |  26  |  27 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.