Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasiedzenie nieruchomości zamiast postępowania spadkowego

małżonek). Pana rodzeństwo może także upoważnić Pana (najlepiej notarialnie) na podstawie pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu spadkowym i do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Postępowanie sądowe w zakresie wydania postanowienia o stwierdzeniu

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zobowiązanie umowne a zmiany kształtujące ten stosunek prawny

wpłat i nie ma w tym względzie oświadczenia dłużnika i wierzyciela, wpłata zaliczona może być przez wierzyciela w pierwszej kolejności na należności uboczne (np. odsetki) i najdawniej wymagalne. Aby dokładnie ustalić kwotę zadłużenia, można wystąpić

Słowa kluczowe: długi, odsetki, ugoda, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Rozwiązanie przez pracownika umowy zawartej na czas określony jest możliwe za zgodą pracodawcy

takiego oświadczenia w przypadku umowy zawartej na czas 6 miesięcy lub krótszy - czynność taka z mocy art. 58 Kc. (w zw. z art. 300 k.p.) jest nieważna. Zatem jedyna możliwość rozwiązania umowy w Pana przypadku, to zgodnie z art. 30 § 1 ust. 1 Kp

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2007

Prawo podejrzanego do składania wyjąsnień

Czy mogę wycofać się z oświadczenia złożonego pracodawcy o współudziale w kradzieży w zakładzie pracy i jakich argumentów użyć? Pracodawca po 36 dniach od momentu przyłapania jednego z pracowników na kradzieży zgłosił ten fakt na policję i jedynym

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Podwyższenie kapitału nie wymagające zmiany umowy spółki

podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 1, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 stycznia 2008

Odpowiedzialność za długi spadkowe

przypadku będzie to w ciągu sześciu miesięcy od śmierci Pana teścia). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku, a zatem z przyjęciem odpowiedzialności za długi spadkowe. Z uwagi na

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2008

Założenie księgi wieczystej - niezbędne dokumenty

określonej we wniosku. Winna zatem Pani spróbować uzyskać z urzędu wszelkie dokumenty, z których wynikać będzie, że nieruchomość ta stanowiła własność Pani babci. Może Pani także wnioskować do urzędu o wydanie oświadczenia złożonego przez osoby

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2008

Dzieci dłużnika mogą ponosić odpowiedzialność za długi rodziców

spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak takiego oświadczenia spadkobiercy w tym sześciomiesięcznym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Reasumując, aby Pani dzieci nie dziedziczyły długów po Pani, muszą one

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Odpowiedzialność dzieci pozamałżeńskich za długi rodziców

złożone jednak w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak takiego oświadczenia spadkobiercy w tym sześciomiesięcznym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, a zatem spadkobierca

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2009

Skutki upadłości przedsiębiorcy względem wykonania umów wzajemnych

na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania. Niezłożenie w tym terminie oświadczenia przez syndyka uważa się za odstąpienie od umowy. Druga strona, która ma obowiązek spełnić świadczenie wcześniej, może wstrzymać się ze spełnieniem

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 marca 2009
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.