Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odrzucenie spadku a skarga Pauliańska

dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Odrzucenie spadku wywołuje skutki prawne przewidziane w art. 1020 k. c. tj. spadkobierca

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy

umowy urząd wymaga złożenia oświadczenia, iż małżonkowie nie posiadają innych nieruchomości.

Co do zasady posiadanie innego lokalu mieszkalnego przez współmałżonka osoby (najemcy lokalu należącego do gminy), która złożyła wniosek o wykup lokalu

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Sam wniosek oraz wzór oświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej albo

Słowa kluczowe: koszty, koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Nie dopełnienie w terminie obowiazku zgłoszenia do urzędu

SA/Sz 22/09) stwierdzając, że podatnicy nie mogą powoływać się na zwolnienie od podatku przychodu uzyskanego tytułem zbycia nieruchomości niezależnie od tego, czy brak dopełnienia terminowego złożenia oświadczenia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2010

Podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi może powodować wzrost składki

uprawnia go to do zmiany (indeksacji) składki ubezpieczeniowej. Jak wynika np. z treści § 8.2 pkt. 8 Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych AXA (z dnia 09.02.2012 r.), w razie otrzymania od ubezpieczającego oświadczenia o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2012

Odpowiedzialność i odszkodowanie od firmy kurierskiej za zniszczoną przesyłkę

oświadczenia Pan nie składał a przesyłka została przyjęta do przewozu. Nie skorzystała firma przewozowa także z przysługującej jej odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, tym samym domniemanie, iż przesyłka była odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Pobicie

zgłoszone – powinna sprawę umorzyć lub odmówić wszczęcia postępowania. Stąd właśnie dla celów dowodowych potrzebne by były pisemne oświadczenia świadków czy też obdukcja. Ponadto w przypadku znieważenia Pańskiej żony, może Pan również skierować sprawę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Czynność zwykłego zarządu

małżonków. A zatem aby umowa była ważna wystarczy aby małżonek, który jej nie podpisał na tej umowie wpisał, iż wyraża zgodę na jej zawarcie albo takie oświadczenie złożył osobnym pismem. Brak zgody oraz takiego oświadczenia w niektórych przypadkach

Słowa kluczowe: pełnomocnik, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2006

Wydzielenie odrębnych nieruchomości lokalowych

) następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie aktu notarialnego. Notariusz prześle do sądu wniosek o zmiany w księdze wieczystej nieruchomości, której nastąpił podział. Wydzielony lokal musi spełniać jednak odpowiednie wymagania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2007

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę testamentowego

złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Brak oświadczenia w powyższym terminie z mocy prawa jest rozumiane jako proste przyjęcie spadku. W myśl art. 1018 § 1 kc, oświadczenie o przyjęciu lub

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007
« Poprzednia 1 … 21  |  22  |  23  |  24  |  25 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.