Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podpisanie się cudzym imieniem i nazwiskiem jest fałszerstwem dokumentu

wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Oznacza to, że w sytuacji, gdy strona doręcza pisma procesowe, zawierające opinię innych osób, które nie są przez te osoby sporządzone, sąd takie oświadczenia stron nie powinien brać pod uwagę. Może Pan także złożyć

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010

Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim

). Niewątpliwym jest, że złożenie oświadczenia przez opiekuna o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, które powoduje w majątku osoby pozostającej pod opieką przysporzenie w tym majątku, nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zakres zarządu majątkiem

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

spadkobierców, jeżeli spadkobiercy nie złożyli jeszcze oświadczenia o przyjęciu spadku i termin do złożenia takiego oświadczenia jeszcze nie upłynął. Musiałby Pan zatem w pierwszej kolejności ustalić osoby spadkobierców po zmarłych współwłaścicielach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2011

Student ma obowiązek zwrócić legitymację studencką

. Ponadto w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni i złożenia odnośnego oświadczenia, jednocześnie posiadając prawo do wydania jej duplikatu. Student zobowiązany jest do zwrotu

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Niezgodność umowy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

na jej dosłownym brzmieniu. To rozłożenie akcentów oznacza, że argumenty językowe (gramatyczne) mają znaczenie drugorzędne i ustępują argumentom odnoszącym się do woli stron, ich zamiaru i celu. Mimo to prawidłowa, pełna i wszechstronna wykładnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Zapis testamentowy stanowi roszczenie zapisobiercy

treścią art. 970 k.c. w braku odmiennej woli spadkodawcy (zapisanej w testamencie) zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jeżeli zatem nie będzie w testamencie określonej daty, do jakiej zapis ma zostać wykonany

Słowa kluczowe: zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2010

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

sądu (chodzi o to czy jest to wykazanie dobrej woli z mojej strony i brak wtedy podstaw do ściągania długu)? Ile najmniej mogę spłacać i czy np. jeżeli będę płacić 5 złotych miesięcznie to nie uznają tego za kpinę i tak nie skierują sprawy do sądu? Czy

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010

Odwołanie pełnomocnika

poprzez złożenie oświadczenia pełnomocnikowi o odwołaniu pełnomocnictwa – zgodnie z art. 1097. § 1 kc. Z uwagi na brak bądź utrudniony kontakt z pełnomocnikiem należy wysłać takie odwołanie pełnomocnictwa wraz z wezwaniem do jego zwrotu listem poleconym za

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

którym spadkobierca dowiedział się o tytule jego powołania (art. 1015 § 1 kc). O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Postępowanie spadkowe jest wymagane po każdym spadkodawcy

prawem spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (art.925 w zw. z art. 942 kc). W sytuacji gdy spadkobierca umiera nie dokonując oświadczenia co do spadku, mamy do czynienia z tzw. transmisją, czyli w miejsce spadkobiercy wstępują osoby

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.