Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

czynności psychicznych. W przytoczonym przepisie tylko przykładowo wymienione zostały przyczyny wyłączające świadomość i swobodę. Jako przyczyny nieważności złożonego oświadczenia woli wskazano natomiast stan wyłączający świadomość oraz stan wyłączający

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Przesłanki unieważnienia testamentu własnoręcznego

. Aby zatem podważyć ważność testamentu konieczne by było podważenie tego, że dokument ten został sporządzony przez spadkodawcę (własnoręcznie) lub należało by dowodzić, że nastąpiły wady oświadczenia woli w zakresie sporządzonego testamentu. Zgodnie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Oświadczenia takie nie mogą być jednak zastąpione przez oświadczenie jednostronne, stwierdzenie rozwiązania stosunku pracy w doręczonym świadectwie, które zostało sformułowane, w sposób sugerujący, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Odwołanie darowizny dokonanej przez współmałżonka

własności nieruchomości została dokonana jako zniesienie umowne współwłasności, wówczas co do zasady nie ma możliwości odwołania takiej czynności. W tym przypadku jednakże zastosowanie mogą mieć ogólne zasady związane z wadami oświadczenia woli (oświadczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

Pozorność jako wada oświadczenia woli

(sprawa trafiła do sądu). Jednocześnie powołują się na pozorność umowy, gdyż pierwotnym nabywcą w momencie podpisywania umowy nie byłam ja, tylko mój brat którego reprezentowałam. Czy możemy mówić tu o pozorności oświadczenia woli, na co powołują się

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Błąd jako wada oświadczenia woli przy umowie darowizny wkładu mieszkaniowego

do połowy własności wniesionego wkładu mieszkaniowego. Jedyne wyjście to możliwość powołania się przez Panią na wady swojego oświadczenia woli. Zgodnie z art. 84 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić

Słowa kluczowe: błąd
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Zła cena na aukcji elektronicznej może stanowić wadę oświadczenia woli

ocenić, że w powyższej sprawie nie zachodzą przesłanki powołania się na wady oświadczenia woli (błąd), choć naszym zdaniem mamy w tym przypadku właśnie przykład oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanej nieruchomości

faktycznego wynika, że upłynął już termin wniesienia uprawnień związanych z ujawnioną wadą rzeczy sprzedanej. Możliwe jest jednak uchylenie się przez Pana od skutków swojego oświadczenia woli, złożonego pod wpływem błędu. W razie błędu co do treści czynności

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

. 556 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, nie tylko za wady fizyczne rzeczy (wada zmniejszającą jej wartość lub użyteczność), ale także jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2012

Odstąpienie od umowy z powodu błędnej ceny na aukcji Allegro

nie zachodzą przesłanki powołania się na wady oświadczenia woli (błąd), choć z Pańskiego opisu wynika, że mamy w tym przypadku właśnie przykład oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Porady prawne / Pomoc prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: aukcja, błąd, odstąpienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.