Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kwalifikacja prawna bójki i pobicia

żadnego wniosku pokrzywdzonego, a nawet wbrew jego woli. W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej (art. 157 § 2 lub 3 kk na podstawie art. 157 § 4 kk następuje z oskarżenia prywatnego, a w przypadku osoby najbliższej na jej wniosek). Zgodnie z

Słowa kluczowe: bójka, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 stycznia 2007

Dłużnik może wskazać dług, który chcę zaspokoić

wskazać, które zobowiązanie wykonuje lub wykona. Wierzyciel nie może sprzeciwić się woli dłużnika. Jednakże w ramach zobowiązania (długu) wskazanego przez dłużnika wierzyciel jest uprawniony do zarachowania, wbrew woli dłużnika, w pierwszej kolejności - w

Słowa kluczowe: dług, dłużnik, spłata, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012

Auto kupione od osoby nie będącej jego właścicielem

kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Kupujący może od umowy sprzedaży odstąpić z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej, choćby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2007

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

konsumenckiej (ustawę o sprzedaży konsumenckiej) do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (przepisów o rękojmi za wady). Ustawę o sprzedaży konsumenckiej stosuje się do każdej umowy

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie

oświadczenia, iż w razie jej nie przyjęcia przez pracodawcę, oświadczenie to ma skutek oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, wówczas nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych. W takim przypadku pracownik musiałby złożyć ponowne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Termin do odrzucenia spadku

spadkobierców tak jakby oni spadku nie dożyli, wówczas do spadku powołani są dalsi krewni zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego określonego przez Kodeks cywilny. W Państwa przypadku termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku upłynął po

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2007

Uprawnieni do rekompensaty za mienie zabużańskie

uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej. Prawo to jest niezbywalne. Naszym zdaniem

Słowa kluczowe: mienie, rekompensata
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 października 2007

Spadek a uprawnienia do rekompensaty za mienie zabużańskie

złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej. Jednym słowem przedmiotem spadku jest cały majątek spadkodawcy, a prawo do rekompensaty

Słowa kluczowe: rekompensata
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2007

Spłata długu kredytowego przez spadkobierców po śmierci kredytobiorcy

spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (czyli z przyjęciem

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

Witam, zwracam się z uprzejma prośbą o udzielenie porady dotyczącej sposobu ustalenia ojcostwa. Syn urodził się w Wielkiej Brytanii i zgodnie z prawem angielskim został sporządzony akt urodzenia na podstawie oświadczenia stron (mojej i matki

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.