Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik nie może wskazać sposobu egzekucji

Pańskiego samochodu, niezależnie od woli wierzyciela, czyli Pana żony. Przeto w tej sytuacji małżonka Pana nie może sprzeciwić się prowadzeniu egzekucji komorniczej z rzeczonego pojazdu który jak zakładam stanowi wyłączną własność dłużnika. Pan z kolei

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2014

Umowa o pracę wg. prawa brytyjskiego

oświadczenia od swojego pracodawcy, koniecznie się o nie upomnij, a jeśli to nie pomoże, złóż formalne zażalenie (Letter of grievance). Jeśli i to nie pomoże, możesz zwrócić się do Trybunału Pracy (Employment Tribunal: www.employmenttribunals.gov.uk

Słowa kluczowe: prawo pracy, umowa o pracę
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2007

Darmowy kredyt jest możliwy jeżeli bank nie wypełni obowiązków z ustawy o kredycie konsumenckim

nie zawiera w sobie oświadczenia o poddaniu sie egzekucji.

W opisanym przypadku, zgodnie z treścią art. 6 ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o kredycie konsumenckim (u.k.k.), w przypadku, gdy zadłużenie konsumenta w związku z nieprzewidzianym w

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Koniec okresu wypowiedzenia umowy o pracę

zastosowania miesięcznego okresu wypowiedzenia, złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę będzie skutkować tym, że miesięczny okres wypowiedzenia zawsze kończyć się będzie z ostatnim dniem miesiąca (np. złożenie wypowiedzenia z dniem 15.12.208 roku

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 grudnia 2008

Odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy

prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Ustawodawca nie przewiduje możliwości złożenia przedmiotowego oświadczenia w innym terminie. Po pierwsze pracownik ma 2 miesiące na złożenie stosownego oświadczenia, a po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

Na ile jest skuteczne, zrzeczenie sie prawa do zachowku, przez osobę uprawnioną, w formie oświadczenia i czy forma oświadczenia jest wystarczająca by uniknąć przyszłych roszczeń, w przypadku wniesienia powództwa o zachowek mimo wcześniej złożonego

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Odnowienie długu powoduje wygaśnięcie poręczenia

) popełnił uchybienie polegające na braku odebrania oświadczenia od poręczycieli o zgodzie na dalsze trwanie zabezpieczenia w postaci udzielonego poręczenia. Brak takiego oświadczenia poręczycieli o dalszym trwaniu poręczenia może skutkować jego wygaśnięciem

Słowa kluczowe: odnowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Odwołanie darowizny z uwagi na niewdzięczność obdarowanego

wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. W myśl art. 900 k.c. odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Co prawda ustawodawca nie określa treści oświadczenia jakie powinno

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2009

Pełnomocnictwo do przyjęcia spadku i prowadzenia spraw spadkowych

pełnomocnika do złożenia w Pana imieniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W dokumencie pełnomocnictwa musi być wpisane, że mocodawca upoważnia określoną osobę, podając jej dane osobowe oraz dokument tożsamości, którym się ta osoba

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania. Brak takiego oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.