Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

stycznia jednakże na oświadczeniu brak jest pieczęci wpływowej z gminy, przez co nie można potwierdzić fakt wpłynięcia oświadczenia w terminie?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2012

Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach wskazanych w tym przepisie. Z opisanego stanu faktycznego nie wynika, aby w dniu wręczenia wypowiedzenia miał Pan świadczyć pracę, a tym samym nie można

Słowa kluczowe: doręczenie, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Pełnomocnictwo do odrzucenia spadku

urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być złożone pod warunkiem lub z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Obowiązek lustracyjny

Czy kierownik działu ochrony lub inny kierownik działu w jednostce Badawczo - Rozwojowej jest osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu ustawy o ujawnianiu informacji. Czy taka osoba zobowiązana jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego na

Słowa kluczowe: lustracja
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

rt. 1015 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2010

Dziedziczenie długów spadkowych

spadkodawcy. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, a więc z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Jeżeli jednak spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 czerwca 2012

Nie tylko właściciel posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego takie oświadczenie załącza się z podpisem notarialnie poświadczonymi Ustawodawca w zakresie oświadczenia, o którym mowa powyżej nie wymaga bezwzględnie złożenia takiego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2014

Prawo osoby, która dokonała nadbudowy budynku stanowiącej własność osoby trzeciej

Wykupowi , na podstawie komentowanego art. 231 k.c. podlega nie cała nieruchomość, lecz tylko ta jej część , na której znajduje się budynek lub inne urządzenie. Sprawy o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia własności

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.