Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie dla pracownika za szkodę związaną z nieprzyjęciem do pracy po procesie rekrutacji

są prawnie obojętne. Nie ma bowiem podstaw prawnych, aby z zachowaniami, które nie mają cech oświadczenia woli wiązać szeroko rozumiane skutki zobowiązujące. [2] . Reasumując, w opisanym stanie faktycznym naszym zdaniem można

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

wykonaniu, spełnione świadczenia podlegają zwrotowi. W wyniku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu powstaje zatem nowe zobowiązanie, którego przedmiotem jest zwrot przedmiotu spełnionego świadczenia (świadczeń) oraz ewentualnie zapłata wynagrodzenia za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2010

Wykup nieruchomości w przypadku wybudowania budynku na cudzym gruncie

cała nieruchomość, lecz tylko ta jej część , na której znajduje się budynek lub inne urządzenie. Sprawy o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości (art. 231 k.c.) są sprawami o świadczenie w

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości należącej do osoby trzeciej

działania wzbogaconego, jak i nawet wbrew jego woli z jego dobrą lub złą wiarą. Może być także rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Jeżeli chodzi o okres przedawnienia roszczeń z art. 405 k.c. to roszczenie to ulega

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego spadkobiercy winni dokonać działu spadku

może dotyczyć całości spadku albo tylko jego części. Wszystko w tym wypadku zależy od woli stron. W przypadku, gdy spadkobiercy nie mogą się porozumieć każdy nich może złożyć do sądu wniosek o dział spadku. Pozostali spadkobiercy są wówczas uczestnikami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Aby nie płacić długów spadkobierca winien złożyć w terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku

ja odpowiedziałam że nie, zapytałam o wysokość zadłużenia i jakie są tego konsekwencje. Ta Pani odpowiedziała mi, że skoro spadku nie przyjmuję to sprawa w tym momencie jest zamknięta. Byłam zdziwiona, że nie musze nic podpisywać, żadnego oświadczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2012

Zakres umowy gwarancji

stanie faktycznym mamy do czynienia z umową o dzieło . Zasadniczo przy umowie o dzieło stosuje się przepisy o rękojmi za wady fizyczne. Zgodnie z treścią art. 638 k.c. do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2011

Odrzucenie spadku

może spadek przyjąć bądź odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, brak oświadczenia w powyższym terminie jest równoznaczny z

Słowa kluczowe: adopcja, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2007

W razie sprzedaży aukcyjnej kupujący może skorzystać z rękojmi, ale nie może od umowy odstąpić

regulaminu serwisu aukcyjnego Allegro, sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2012

Skarga na czynności komornika

czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się w ciągu tygodnia od dnia czynności lub od dnia zawiadomienia. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od jej wpływu lub jej uzupełnienia w przypadku, gdy skarga zawiera wady formalne. Wniesienie

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.