Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

szkoda, której poniesienie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wypowiedzenie nie wymaga żadnej szczególnej formy. Dochodzi ono do skutku przez złożenie oświadczenia woli wobec pozostałych wspólników. Jeżeli jednak postanowienia umowy

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Zzapis testamentowy

zapisobiorcy prawa użytkowania, sporządzone w formie aktu notarialnego. Czyli po otwarciu spadku i ogłoszeniu testamentu, zobowiązany Pan będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności osobistej i do dokonania wpisu w

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2010

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

czynność dokonaną przez jednego ze wspólników, podejmując odpowiednią uchwałę w tym zakresie lub uchylić się od złożonego oświadczenia woli. Ewentualne roszczenia związane z przekroczeniem umocowania wspólnika mogą być w stosunku do niego wyciągane przez

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

odstąpienia od umowy), wypowiedzieć ją lub złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli, jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki (np. błąd, podstęp). Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, dochodzi do zawarcia

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

miały przepisy kodeksu cywilnego. Uprawienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej określone zostało w a rt. 556 § 1 k.c. i nast. Zgodnie z tym przepisem sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Odpowiedzialność pośrednika przy sprzedaży mieszkania

odpowiedzialności pośrednika, odpowiedzialność ponosi również sprzedający mieszkanie. Jest to odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzecz, w tym przypadku lokalu mieszkalnego. Stosownie do treści art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Spadek po zmarłym spadkobiercy

postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, na podstawie zebranych dowodów (w postanowieniu tym sąd wskazuje spadkobierców). Nie mniej jednak w przypadku, gdy spadkobierca, przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zmarł

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Na sprzedającym ciązy obowiązek poinformowania kupującego o wszelkich wadach rzeczy sprzedanej

wady fizyczne rzeczy sprzedanej, określona w art. 556 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego). Sąd Apelacyjny w Lublinie, w wyroku z dnia 25 listopada 1998 roku (sygn. akt I ACa 351/98), stwierdził, że ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Umowa developerska

zawarcie tej umowy w myśl art. 64 k.c. zgodnie z którym, p rawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to oświadczenie. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2008

Umowa przedwstępna w przypadku nabycia niewydzielonej działki gruntu

orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie). Umowa przedwstępna musi określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, oznacza to, że w umowie winno się w miarę

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.