Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenie za dzieło powinno zostać wypłacone jeżeli dzieło zostało wykonane

osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Ponadto jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lutego 2009

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

Mamy gwarancję bankową na ewentualne naprawy wynikłe ze złego wykonania umowy o roboty budowlane. Na budynku pojawiła się potrzeba remontu wynikła ze złego wykonania i objęta gwarancją. Zgłosiłem wady do firmy która budowała, ale w wyznaczonym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Co zrobić gdy kupujący odesłał kupuiny towar do sprzedawcy i nie chce go odebrać?

(sygn. akt III CSK 296/06), który stwierdził, że umowa przechowania jest umową realną, dla której zawarcia konieczne jest złożenie odpowiednich oświadczeń woli i wydanie rzeczy przechowawcy. Warunkiem zawarcia takiej umowy nie jest natomiast rozpoczęcie

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Sąsiad nie zawsze może żądać usunięcia ogrodzenia postawionego na jego gruncie

się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli jest brak takich danych, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009

Zwrot zaliczki w związku z rozwiązaniem umowy

pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oceniając zatem prawa i obowiązki stron wynikających z zawartej umowy, należy brać pod uwagę treść złożonej i przyjętej oferty

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2006

Przedawnienie roszczeń banku w związku ze spłatą kredytu

występować do banku o wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie swoich zobowiązań. Oświadczenia takie, które podpisane winno zostać przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu banku, stanowi skuteczny dokument obrony w razie wystąpienia

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

sposób jednak zawrzeć umowy zobowiązującej oprócz umowy darowizny, gdyż co do zasady umowa taka może być uznana za pozorną ( nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

ramach tego samego stosunku pracy. Nawet przenoszenie nauczyciela mianowanego wbrew jego woli ale na to samo stanowisko w obrębie tej samej szkoły nie powodowałoby koniczności wypowiadania warunków pracy i płacy. Dokonując jednakże w opisanym stanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ona powstać w wyniku działania wzbogaconego, jak i nawet wbrew jego woli z jego dobrą lub złą wiarą. Może być także rezultatem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

została zawarta w formie pisemnej, to co do zasady jej wypowiedzenie też winno nastąpić w takiej formie chyba, że strony w umowie określiły, że dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prawo dla samej

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.