Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Potwierdzenie umowy darowizny przez współmałżonka

: albo potwierdzenie umowy przez drugiego małżonka, albo też definitywna odmowa potwierdzenia lub wystąpienie innej okoliczności, która wyłącza możliwość potwierdzenia. Potwierdzenie umowy zależne jest od woli drugiego małżonka, który oświadczenie woli

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

na nowego właściciela. Jeżeli chodzi o rozpoznanie przez sąd powództwa osoby trzeciej, to w opisanym stanie faktycznym sąd winien ustalić, czy zawarta umowa nie jest dotknięta wadą oświadczenia woli, co skutkować może jej nieważnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Powaga rzeczy osądzonej - sąd nie może orzekać dwa razy w tej samej sprawie

przedawnionego dochodzić na drodze sądowej. Oczywiście może Pana wzywać co jakiś czas do zapłaty, ale sprawy w sadzie prowadzić nie może. Działanie wierzyciela może być ukierunkowane na złożeniu przez Pana oświadczenia woli o uznaniu roszczenia, które to uznanie

Słowa kluczowe: procedura sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Podział majątku w czasie trwania małżeństwa

zawarcia takiej umowy jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jedyny warunek to forma aktu notarialnego dla takiego oświadczenia woli. Samą treść w tym zakresie przygotuje notariusz. Koszt sporządzenia aktu tej treści to ok. 200 zł. W pozostałym

Słowa kluczowe: rozwód, ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Podział majątku współnego małżonków tylko na rzecz jednego małżonka stanowi darowiznę

porozumienia o podziale, co w istocie miało ukryć faktyczną darowiznę. Zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej

Słowa kluczowe: darowizna, podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2008

Testament - jak go sporządzić i komu powierzyć

nieważny jest testament sporządzony w formie aktu notarialnego, jeżeli testator nie złożył oświadczenia woli, a tylko wcześniej przygotowany przez notariusza i spadkobiercę dokument - po jego odczytaniu – podpisał (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Zwolnienie spadkobiercy z obowiązku zaliczenia darowizny na schedę spadkową

zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2011

Na wysłanie oferty handlowej w formie elektronicznej niezbędna jest zgoda adresata

, wyrażenie zgody można domniemywać z oświadczenia woli innej treści. Przepis wprost stwierdza, że udostepnienie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowej jest jednym z możliwych sposobów udzielenia zgody, co nie wyłącza innych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2011

Kto ma zapłacić za wymianę płytek w razie działań dokonywanych przez spółdzielnie?

sposobu naprawy zniszczonych płytek w formie oświadczenia woli. Jeżeli początkowo była akceptacja z Pani strony dorozumiana dla obu stron bądź podpisała Pani dokument, w którym była zawarta forma wykonania płytkowania tarasu to niestety nie może Pani teraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2013

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

podstawie ustawy, gdy ta reguluje wprost tylko przesłanki prawa odstąpienia, nie budzi wątpliwości, że skorzystanie z tego prawa wymaga oświadczenia woli podlegającego ogólnym zasadom dotyczącym oświadczeń woli (art. 60 i nast. k.c.) oraz, że oświadczenie to

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.