Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

na nowego właściciela. Jeżeli chodzi o rozpoznanie przez sąd powództwa osoby trzeciej, to w opisanym stanie faktycznym sąd winien ustalić, czy zawarta umowa nie jest dotknięta wadą oświadczenia woli, co skutkować może jej nieważnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Odrzucenie spadku po zmarłym bracie

) spadek z ustawy przypada Skarbowi Państwa. Jego sytuacja prawna jako spadkobiercy ustawowego jest inna niż pozostałych spadkobierców. Skarb Państwa nie może odrzucić spadku, który przypada mu z mocy ustawy i nie składa oświadczeń woli co do spadku, a jego

Słowa kluczowe: dziedziczenie, spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Powaga rzeczy osądzonej - sąd nie może orzekać dwa razy w tej samej sprawie

przedawnionego dochodzić na drodze sądowej. Oczywiście może Pana wzywać co jakiś czas do zapłaty, ale sprawy w sadzie prowadzić nie może. Działanie wierzyciela może być ukierunkowane na złożeniu przez Pana oświadczenia woli o uznaniu roszczenia, które to uznanie

Słowa kluczowe: procedura sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Podział majątku w czasie trwania małżeństwa

zawarcia takiej umowy jest ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jedyny warunek to forma aktu notarialnego dla takiego oświadczenia woli. Samą treść w tym zakresie przygotuje notariusz. Koszt sporządzenia aktu tej treści to ok. 200 zł. W pozostałym

Słowa kluczowe: rozwód, ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Podział majątku współnego małżonków tylko na rzecz jednego małżonka stanowi darowiznę

porozumienia o podziale, co w istocie miało ukryć faktyczną darowiznę. Zgodnie z art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej

Słowa kluczowe: darowizna, podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2008

Testament - jak go sporządzić i komu powierzyć

nieważny jest testament sporządzony w formie aktu notarialnego, jeżeli testator nie złożył oświadczenia woli, a tylko wcześniej przygotowany przez notariusza i spadkobiercę dokument - po jego odczytaniu – podpisał (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Zwolnienie spadkobiercy z obowiązku zaliczenia darowizny na schedę spadkową

zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2011

Na wysłanie oferty handlowej w formie elektronicznej niezbędna jest zgoda adresata

, wyrażenie zgody można domniemywać z oświadczenia woli innej treści. Przepis wprost stwierdza, że udostepnienie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowej jest jednym z możliwych sposobów udzielenia zgody, co nie wyłącza innych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2011

Kto ma zapłacić za wymianę płytek w razie działań dokonywanych przez spółdzielnie?

sposobu naprawy zniszczonych płytek w formie oświadczenia woli. Jeżeli początkowo była akceptacja z Pani strony dorozumiana dla obu stron bądź podpisała Pani dokument, w którym była zawarta forma wykonania płytkowania tarasu to niestety nie może Pani teraz

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2013

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

podstawie ustawy, gdy ta reguluje wprost tylko przesłanki prawa odstąpienia, nie budzi wątpliwości, że skorzystanie z tego prawa wymaga oświadczenia woli podlegającego ogólnym zasadom dotyczącym oświadczeń woli (art. 60 i nast. k.c.) oraz, że oświadczenie to

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.