Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

. Co istotne, przepisy ustawy o KRS wyłączają obowiązek w zakresie podawania wymaganych w art. 34 ust. 1 informacji w przypadku, gdy oświadczenia woli skierowane są do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych. Samo

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

. Jednym słowem w Pana przypadku jest problem dotarcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy do drugiej strony jakim jest ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel stoi na stanowisku, że zgodnie z treścią art. 61 kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Umowa przedwstępna a list intencyjny

. Można żądać przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej na podstawie art. 64 Kc – prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Należy także pamiętać, że w przypadku gdy zawarcie

Słowa kluczowe: umowa, umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Wykonawca testamentu

testamentu. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, powinno unikać się sformułowań ujętych w formie nadziei lub życzenia. Oświadczenia spadkodawcy powinny zawierać sformułowania istotne dla danej czynności prawnej (czyli, należy wskazać

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2008

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

13.07.2006 roku, sygn. akt I OSK 1083/05, zgoda taka ma charakter oświadczenia woli, co oznacza konieczność badania jej skuteczności z różnych punktów widzenia. Między innymi winna być ona wyraźna, nie wystarczy zatem samo powiadomienie o zamiarze

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

złożył oświadczenie o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. W przypadku oświadczenia woli składanego przez pracodawcę, na podstawie art. 300 k.p. w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Prawa autorskie do projektu i obowiązek zaplaty za nieodebrany projekt

okoliczności, możemy mówić, że doszło do zawarcia umowy (w formie ustnej). Przepisy umowy o dzieło nie przewidują wypowiedzenia tej umowy, natomiast regulują możliwość odstąpienia od umowy, czyli złożenia oświadczenia woli, na skutek którego stosunek prawny

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Złożenie rezygnacji z udzielonej prokury bez jej odowłania nie wywołuje skutków prawnych

jednak reprezentacja jest w tym przypadku łączna z członkiem zarządu, wówczas do złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, także będzie musiał działać prokurent wraz z członkiem zarządu. Nie znając dokładnie tytułu pobranych zaliczek trudno

Słowa kluczowe: prokuratura
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009

Na porozumienie o zmianie warunków pracy zgodę musi wyrazić pracownik

skutek zgodnego oświadczenia stron umowy o pracę (pracownik i pracodawca muszą wyrazić zgodę na zawarcie takiego porozumienia, które stanowi w istocie aneks do zawartej umowy o pracę). Porozumienie takie skoro zawierane jest na zgodne oświadczenie stron

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Potwierdzenie umowy darowizny przez współmałżonka

: albo potwierdzenie umowy przez drugiego małżonka, albo też definitywna odmowa potwierdzenia lub wystąpienie innej okoliczności, która wyłącza możliwość potwierdzenia. Potwierdzenie umowy zależne jest od woli drugiego małżonka, który oświadczenie woli

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.