Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

. Co istotne, przepisy ustawy o KRS wyłączają obowiązek w zakresie podawania wymaganych w art. 34 ust. 1 informacji w przypadku, gdy oświadczenia woli skierowane są do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych. Samo

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

. Jednym słowem w Pana przypadku jest problem dotarcia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy do drugiej strony jakim jest ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel stoi na stanowisku, że zgodnie z treścią art. 61 kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Umowa przedwstępna a list intencyjny

. Można żądać przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej na podstawie art. 64 Kc – prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Należy także pamiętać, że w przypadku gdy zawarcie

Słowa kluczowe: umowa, umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Wykonawca testamentu

testamentu. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, powinno unikać się sformułowań ujętych w formie nadziei lub życzenia. Oświadczenia spadkodawcy powinny zawierać sformułowania istotne dla danej czynności prawnej (czyli, należy wskazać

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2008

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

13.07.2006 roku, sygn. akt I OSK 1083/05, zgoda taka ma charakter oświadczenia woli, co oznacza konieczność badania jej skuteczności z różnych punktów widzenia. Między innymi winna być ona wyraźna, nie wystarczy zatem samo powiadomienie o zamiarze

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

złożył oświadczenie o wypowiedzenie warunków pracy i płacy. W przypadku oświadczenia woli składanego przez pracodawcę, na podstawie art. 300 k.p. w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Prawa autorskie do projektu i obowiązek zaplaty za nieodebrany projekt

okoliczności, możemy mówić, że doszło do zawarcia umowy (w formie ustnej). Przepisy umowy o dzieło nie przewidują wypowiedzenia tej umowy, natomiast regulują możliwość odstąpienia od umowy, czyli złożenia oświadczenia woli, na skutek którego stosunek prawny

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Złożenie rezygnacji z udzielonej prokury bez jej odowłania nie wywołuje skutków prawnych

jednak reprezentacja jest w tym przypadku łączna z członkiem zarządu, wówczas do złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, także będzie musiał działać prokurent wraz z członkiem zarządu. Nie znając dokładnie tytułu pobranych zaliczek trudno

Słowa kluczowe: prokuratura
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009

Na porozumienie o zmianie warunków pracy zgodę musi wyrazić pracownik

skutek zgodnego oświadczenia stron umowy o pracę (pracownik i pracodawca muszą wyrazić zgodę na zawarcie takiego porozumienia, które stanowi w istocie aneks do zawartej umowy o pracę). Porozumienie takie skoro zawierane jest na zgodne oświadczenie stron

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 grudnia 2013

Odrzucenie spadku po zmarłym bracie

) spadek z ustawy przypada Skarbowi Państwa. Jego sytuacja prawna jako spadkobiercy ustawowego jest inna niż pozostałych spadkobierców. Skarb Państwa nie może odrzucić spadku, który przypada mu z mocy ustawy i nie składa oświadczeń woli co do spadku, a jego

Słowa kluczowe: dziedziczenie, spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006
« Poprzednia 1 … 9  |  10  |  11  |  12  |  13 … 43 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.