Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnewady+oświadczenia+woli
Oświadczenie woli -

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 60 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

wady+oświadczenia+woli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 429 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ważność testamentu po ubezwłasnowolnieniu osoby

; pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby. Oczywiście o ważności oświadczenia woli, a tym samym

Słowa kluczowe: testament, ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006

Skutki niedoręczenia wypowiedzenia umowy

?

Ważne jest to, czy strona umowy miała realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli drugiej strony o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy uważa się za złożone z chwilą, kiedy doszło do adresata w taki sposób

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej

istotnych postanowień przyszłej umowy. Bez określenia tych elementów oświadczenie woli nie może być uznane za ofertę, a jedynie jako zaproszenie do rokowań. Sama forma złożenia oświadczenia woli w postaci oferty oraz forma jej przyjęcia mogą

Słowa kluczowe: oferta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 września 2010

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

umorzone, co jednak nie oznacza, by skutki procesowe i materialnoprawne oświadczenia powstawały dopiero z momentem umorzenia postępowania. Zrzeczenie się roszczenia jest bowiem oświadczeniem woli wywołującym skutki materialnoprawne, które należy oceniać w

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Wyłączenie darowizny ze schedy spadkowej

z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. Z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności towarzyszących darowiźnie lub zapisowi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2012

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

Ponadto małżeństwo może być unieważnione z powodu wad oświadczenia woli: brak świadomości i swobody wyrażenia woli, błąd co do tożsamości drugiej strony związku małżeńskiego, wpływ bezprawnej

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

skutkach złożenia i niezłożenia oświadczenia woli przez pracownika o których mowa w zdaniu poprzednim. Brak takiego pouczenia w treści wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy powoduje, że pracownik do końca wyznaczonego okresu wypowiedzenia może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a forma aktu notarialnego

formie dokonana. Art. 64 k. c. przewiduje, że prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie. Niezachowanie formy umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Wykonawca testamentu

, nazwisko, imiona rodziców i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu. Notariusz powinien unikać sformułowań woli ujętych w formie nadziei lub życzenia również w postaci wskazania przyczyny wywołującej potrzebę pomocy dla spadkobiercy itp. Oświadczenia

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2009

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni. Reasumując, może obecnie Pani uzgodnić z pracodawcą aby z uwagi na Pani sytuację wyraził zgodę na cofnięcie przez Panią oświadczenia woli w zakresie wypowiedzenia stosunku zatrudnienia

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2008
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 43 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.