Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

pozew ma na celu wskazanie swojego stanowiska w sprawie oraz powołania dowodów na twierdzenia pozwanego. Zasadniczo odpowiedź na pozew jest jedynie uprawnieniem pozwanego (art. 207 § 1 kodeksu postępowania cywilnego – dalej kpc). Zgodnie z art. 207 §…

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 ksh

wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Trzy letni okres przedawniania zgodnie z art. 125 § 1 kc, w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2007

Wzowienie umorzonego postępowania karnego

nade mną? Tym razem chciałbym przytoczyć fakty sprzed okresu jaki wskazywałem w postępowaniu już umorzonym.

Zgodnie z art. 17 § 1 Kpk (Kodeksu postępowania karnego), nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h.

odpowiedzialnością przewidziana w art. 299 § 1 k.s.h. ma charakter ustawowej odpowiedzialności gwarancyjnej, zbliżonej do poręczenia. Przepis ten stanowi jedynie podstawę prawną dochodzenia roszczenia od zarządu spółki, nie mniej w orzecznictwie, jest pogląd, że nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2008

Odpowiedź na pozew

do pozwanego przesłał. Zgodnie z art. 207 par. 1 kodeksu cywilnego - pozwany przed pierwszą rozprawą może wnieść odpowiedź na pozew. Z samego zatem przepisu wynika, iż nie jest to obowiązek pozwanego a jedynie jego uprawnienie. Wezwanie

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2006

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

Społecznych w wyroku z dnia 19 maja 1997 roku sygn. akt I PKN 172/97, pracodawca nie ma obowiązku wysłuchania pracownika i poinformowania go o zamiarze rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 par. 1. Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie jest skuteczne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Środki obrony przed pomówieniem i zniesławieniem

będę składał zeznania na niekorzyść tej osoby. Co mogę zrobić z tymi oszczerstwami, które w piśmie do sądu ta osoba zawarła?

Powinien Pan zawiadomić organy ścigania o treści w/w pisma i możliwości popełnienia przestępstwa z art. 212 KK

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Znęcać psychicznie można się także nad osobą obcą

Dyrektor szkoły znęca się psychicznie nad moim dwunastoletnim synem. Co mogę w tej sprawie zrobić oprócz zgłoszenia w kuratorium, które ustnie dyrektorowi zwraca uwagę, a ten podejmuje nadal działania przeciwko dziecku?

Zgodnie z art. 207 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 maja 2010

Każdy ze spadkobierców uprawniony jest do współposiadania rzeczy wchodzących w skład niepodzielonego spadku

Zgodnie z art. 207 k.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Współwłaściciel, który…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 253 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.