Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie alimentów i zabezpieczenie roszczenia

wykonalności (art. 396 kpc w zw. z art. 360 kpc). Sprawa rozpoznania Pani zażalenia zostanie zgodnie z zasadą dewolutywności przekazana przez sąd I instancji, (do którego musi trafić to zażalenie) sądowi wyższej instancji. Zgodnie z art. 397 § 1 kpc sad II inst

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Opróżnienie lokalu mieszkalnego z niechcianego lokatora

związku z definicjami lokalu, znajdującymi się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu oraz art. 238 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Sposób korzystania z lokalu strony winne określić w umowie, a jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Powództwo przeciwegzekucyjne

wykonawczego w całości zwanym też powództwem przeciwegzekucyjnym. Powództwo to przysługuje na podstawie art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnikowi przeciwko wierzycielowi jeżeli: dłużnik przeczy zdarzeniom na których oparte było

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Drobne darowizny nie są doliczane do spadku dla obliczenia zachowkuUstawodawca w żaden sposób nie dokonał definicji pojęcia drobna darowizna. W art. 994 § 1 k.c. stwierdził jedynie, że przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, Czyli dokonując wykładni…

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Darowizna oraz spadek mieszkania na rzecz osoby obcej co do zasady podlegają podatkowi od spadków i darowizn

darczyńcy a także nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Zwolnienie podmiotowe od podatku od spadków i darowizn dotyczy co do zasady osób wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy i zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Spłata kredytu hipotecznego może skutkować obowiązkiem zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

spełnienie warunków określonych w art. 68 ust. 2a pkt. 5 ustawy o obrocie nieruchomościami, uprawnia właściwy organ do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. W tym zakresie z formalnego punktu widzenia, nie przekazanie choćby 1 zł na nabycie nieruchomości o

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2010

Zasiedzenie nieruchomości

nieruchomości. Zgodnie z art. 172 § 1 kc (kodeksu cywilnego), posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2007

Przyjęcie publicznej obrony pracy doktorskiej winno skutkować nadaniem tytułu naukowego doktora

doktorantowi stopnia naukowego skoro spełnia wszystkie wymagania? A jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2008

Zwolnienie spadkobiercy z obowiązku zaliczenia darowizny na schedę spadkową

spadku pomiędzy spadkobiercami ustawowymi jakimi są współmałżonek lub zstępni (dzieci, wnuki itd.). Zgodnie z treścią art. 1039 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2011

Podział majątku w przypadku umowy małżeńskiej majątkowej

oddać mu jego pieniędzy, ponieważ jeszcze nie zarabiam, bilans wyszedł na zero. Nie wiem jak wybrnąć z tej sytuacji.

Zgodnie z art. 47 § 1 krio (kodeks rodzinny i opiekuńczy), małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2007
« Poprzednia 1 … 94  |  95  |  96  |  97  |  98 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.