Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odstąpienie od umowy na podstawie rękojmi

zastrzeżono w umowie, że pojazd posiadał wady, trudno będzie udokumentować, że pojazd ten faktycznie nie został sprzedany jako wolny od wad. Zgodnie z art. 556 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Nie wypłacenie pensji w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

takiej sytuacji zrobić?

Zgodnie z art. 85 § 1 k.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Termin taki określa umowa o pracę lub obowiązujący regulamin wynagradzania

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 marca 2008

Zakup nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową domu

nieruchomość gruntowa jest niezabudowana ( art. 109 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ). Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, zaś za jej zakończenie – wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym ( art. 62 cyt. ustawy ). Wobec

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Żądanie wyższych alimentów musi być uzasadnione

obecnie przed upływem roku od czasu ostatniej rozprawy możemy ubiegać się o podwyższenie alimentów, motywując to tym iż córka rozpoczyna od października naukę na wyższej uczelni i wzrosną wydatki związane z utrzymaniem?

Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Wykup mieszkania zakładowego od PKP a waloryzacja wpłaconej kaucji

.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 roku, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Darowizna dokonana przez spadkodawcę, co do zasady jest doliczona do masy spadkowej dla potrzeb obliczenia zachowku

której liczony jest zachowek. W przypadku dokonania darowizny (umowa darowizny), przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, darowizny uczynione przez spadkodawcę za życia. Zgodnie z art

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Uprawnienie do zachowku

ojciec oraz brat ojca w częściach równych (½ części mieszkania). Z uwagi na fakt, iż Pański ojciec już nie żyje, jego część spadku przypada w ½ na współmałżonka oraz ½ na Pana. Art. 931. § 1 kodeksu cywilnego (dalej kc) - W

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2006

Odmowa przyjęcia mandatku karnego

sąd ukarze mnie karą co najmniej 3000 PLN. Czy w tym przypadku rzeczywiście ja popełniam wykroczenie i zostanę ukarany?

Kodeks wykroczeń przewiduje w art. 65 § 1 odpowiedzialność za wykroczenie osoby, która umyślnie wprowadza w błąd organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 kwietnia 2007

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, określone w art. 23 ust. 1 pkt 3-6, ust. 2 pkt 3-6 oraz ust. 3-5 Karty nauczyciela. Z przepisów tych wynika ograniczenie w rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z nauczycielem, do przypadków

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Wyzbywanie się składników majątku przez dłużnika może stanowić przestępstwo

, dla zachowania należytej staranności osoby trzeciej w rozumieniu art. 527 § 1 in fine k.c. wystarczy zapoznanie się tej osoby z treścią wpisów do księgi wieczystej prowadzonej dla sprzedanej nieruchomości, a nie aktami tej lub innej księgi wieczystej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 89  |  90  |  91  |  92  |  93 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.