Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Służebność przesyłu a prawo własności nieruchomości

orzecznictwa sądów w zakresie zasiedzenia służebności przesyłowych, które jest często sprzeczne ze sobą i nie jednolite. Od dnia 03 sierpnia 2008 roku nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła przepisy dot. służebności przesyłu. Zgodnie z art. 305 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Renta zamiast dożywotniego utrzymania przy umowie dożywocia

obciążeniem jej na rzecz zbywców ma charakter umowy dożywocia. W przypadku badania umowy sad będzie raczej kierował się zgodnym zamiarem stron umowy aniżeli jej dosłownym brzemieniem. Zgodnie z art. 908 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli w zamian za

Słowa kluczowe: dożywocie, renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2007

Pracownik może być zatrudniony w czasie urlopu wychowawczego

obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 186 [7] § 1 k.p. jest na tyle elastyczne, że pracownik może w każdej chwili złożyć pracodawcy oświadczenie, że nie chce już korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy i wrócić do pełnego etatu. W razie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Testament ustny jako szczególna forma testamentu

Czy może być świadkiem testamentu ustnego mojej kuzynki mąż (czyli mojej mamy brata zięć) oraz czy z jednej rodziny obcej może być świadkiem mąż, żona, syn.

Zgodnie z art. 952 § 1 Krio (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli istnieje

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Reklamacja - czas jej rozpatrzenia

kwestii w Gwarancji, zastosowanie ma Kodeks cywilny, który w art. 580 § 2 stwierdza jedynie, że Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Wykup mieszkania po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

tym roku. Jeżeli jednak tak by się stało, możliwy okres wejścia jej w życie to koniec roku (listopad lub grudzień b. roku). Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami w art. 1 pkt. 21 noweli dodaje zapis, że

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Podziału majątku małżonkowie mogą żądać po powstaniu rozdzielności majątkowej

wspólności ustawowej, to może Pani domagać się połowy wartości mieszkania. Zgodnie z art. 43 § 1 k.r.i.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 marca 2008

Instytucja państwowa nie zawsze musi prowadzić postępowanie przetargowe

zaproszenie do składania ofert, określone w art. 51 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję…

Słowa kluczowe: przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 marca 2010

Częściowa zapłata przy umowie o dzieło

ciągłości finansowej wykonawcy. Czy taki zapis w umowie o dzieło jest dozwolony? Jeśli tak to jak w takim razie wygląda sprawa z zaliczką? Czy wpłacam ją do US co miesiąc czy po roku, dopiero po zakończeniu umowy?

Zgodnie z treścią art. 642 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2011

Pracodawca może wprowadzić ograniczenia związane z wypłacaniem diety zagranicznej

Konstytucją o równym traktowaniu obywateli. Mam znajomych zatrudnionych w innych firmach i tam obowiązuje normalna dieta bez potwierdzania tego paragonami, a gdy wydatki są większe wówczas należy to udokumentować.

Zgodnie z treścią art. 77 5 § 1 k.p

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lipca 2011
« Poprzednia 1 … 85  |  86  |  87  |  88  |  89 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.