Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Swoboda w podwyższaniu czynszu za wynajmowany lokal użytkowy

TBS jako właściciel lokalu użytkowego poinformował mnie, że w związku z nowelizacją art.17 ust.1 pkt. 44 Ustawy z dn. 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, zmianie ulega stawka czynszu. Ponadto do stawki czynszu za 1 m2 doliczona

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2007

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

umowy o pracę, zgodnie z treścią art. 177 § 1 K.p. (Kodeksu pracy) objęta jest ona ochroną związaną z rozwiązaniem tego stosunku. W myśl tego przepisu, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (art. 1 k.p.c.). W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Wykonywanie poleceń pracodawcy

zapis jest poprawny, czy można tak wpisać to w regulaminie?

Zgodnie art. art. 100 § 1 kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one

Słowa kluczowe: pracodawca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 ust. 1 kc). Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo. W przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2011

Skazanie za przestępstwo umyślne powoduje cofnięcie licencji pracownika ochrony 1 stopnia

stopnia może ubiegać się osoba, która nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne. W przypadku osób, które posiadają licencję, na podstawie art. 31 ust. 2 pkt. 1 ustawy, Komendant wojewódzki Policji cofa licencję, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 września 2007

Zaległości wobec ZUS powstałe przed 1 stycznia 1999 roku mogą być dochodzone przez lat 10

z dnia 25 listopada 1986 roku, o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. art. 35 tej ustawy, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę i dodatkowych opłat, nie opłacone w

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2008

Zapłacisz nawet za 1 dzień braku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - OC

zapłaty w kwocie 1000 zł. Czy można jakoś odwołać się od tej zapłaty lub ją pomniejszyć, ewentualnie czy można założyć sprawę w sądzie i czy jest szansa na jej wygranie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2010

Zwrot grzywny w przypadku orzeczenia wyroku łącznego

którego sądu się o to zwrócić?

Zgodnie z art. 576 § 1 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.), z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym. Wyrok łączny jest

Słowa kluczowe: wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 czerwca 2008

Minimalne wynagrodzenie za pracę nie podlega zajęciu przez komornika

Czy jeśli mam najniższe wynagrodzenie za pracę komornik może zająć wynagrodzenie?

Zgodnie z art. 87 1 § 1 pkt. 1 k.p. (kodeksu pracy), wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Słowa kluczowe: egzekucja, wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.