Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą aukcji, umowa sprzedaży w myśl art. 70 1 § 1 k.c. jest zawierana w drodze aukcji. Warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Jeżeli zastrzeżenia takiego…

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Sposób liczenia terminu umowy lokaty

Słowa kluczowe: termin
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego w postępowaniu sądowym

zebranego materiału. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu. Należy także zaznaczyć, że w myśl art. 244 § 1 k.p.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Korzystajć z rękojmi zawiadomienie o wadzie fizycznej rzeczy winno być zgłoszone w ciągu miesiąca

wymienić towar? Sprzedawca twierdzi że na reklamacje ustalił 10 dni i sprawa dla niego jest zamknięta.

Zgodnie z art. 556 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, nie tylko za wady fizyczne rzeczy (wada

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2008

Zbycie ekspektatywy a skutki podatkowe

podatek od towarów i usług. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, należy stwierdzić, ze umowa przeniesienia praw z zawartej umowy cesji ekspektatywy, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2008

Wypowiedzenie umowy najmu następuje na zasadach określonych w umowie

naciągnąć. Obecnie skierował już sprawę do sądu za roszczenie za zaległe czynsze. Co mam robić? Jaki wypowiedzieć szybko umowę, nie płacić temu człowiekowi i odzyskać kaucję?

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 353 1 k.c. s trony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 września 2012

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy; zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 5 § 1 pkt 4-10. Przygotowując apelację musiałby Pan na podstawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji przyszłych rat alimentacyjnych jeżeli spłaci zaległości

przewidziane w art. 693[2] § 1 k.p.c. Reasumując, jeżeli dokonał Pan zapłaty wszelkich wymagalnych należności alimentacyjnych, to aby żądać umorzenia egzekucji winien Pan złożyć odpowiednią kwotę do depozytu sądowego oraz umocować komornika (sporządzić

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

). Jarosław Olejarz [1] Art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Wysokość kosztów sądowych

). W przypadku przegrania sprawy, strona przegrywająca zobowiązana jest na żądanie drugiej strony zwrócić koszty procesu [art. 98 § 1 kpc - Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2006
« Poprzednia 1 … 62  |  63  |  64  |  65  |  66 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.