Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna mieszkania dla teściowej

).

Darowizna dokonana na rzecz teściowej nie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Zgodnie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2007

Samowola budowlana

strony organów administracyjnych?

Przepisy regulujące kwestie budowy zawarte zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1 prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 kwietnia 2007

Uprawnieni do rekompensaty za mienie zabużańskie

przysługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on łącznie następujące wymogi: 1) był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim, zamieszkiwał w tym dniu na byłym terytorium

Słowa kluczowe: mienie, rekompensata
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 października 2007

Umowa zawarta za pomocą formularza w Internecie

złożoną w postaci elektronicznej w myśl art. 66 (1) kodeksu cywilnego. Z tego punktu widzenia potwierdzenie oferty (np. zapłata faktury za świadczenie usługi), jest jednoznaczne z zawarciem umowy określonej treści. Należy w oparciu o przepisy

Słowa kluczowe: nieważność, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają wniesienie tzw. powództwa opozycyjnego czyli powództwa przeciwegzekucyjnego. Zgodnie z art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

udzielony pracownikowi. Ponadto szczególna ochrona pracownika związana z korzystaniem z urlopu wychowawczego przewidziana jest w art. 186[1] § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

chorobą. Dlatego też niepowiadomienie pracodawcy o swej nieobecności w pracy w w/w terminie stanowi naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych jednakże naruszenie to nie ma cechy ciężkiego w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Zrzeczenie się spadku w postaci wkładu w spółdzielni mieszkaniowej

, a przy wszczęciu postępowania wystąpić z wnioskiem do sądu o ustanowienie nadzorcy tymczasowego na podstawie art. 548 § 1 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego). Po ustanowieniu opiekuna dla ubezwłasnowolnionego całkowicie, opiekun w sprawie zrzeczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Właściwość przy rejestracji pojazdu

2003 roku Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878). W myśl art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2012

Możliwość przesłuchania w charakterze świadka za wykroczenie skarbowe

możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, stosuje się zatem odpowiednie przepisy k.p.k., gdyż k.k.s. w tym zakresie nie zawiera szczególnych uregulowań. W myśl art. 177 § 1 k.p.k. każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lutego 2013
« Poprzednia 1 … 54  |  55  |  56  |  57  |  58 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.