Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zachowek przechodzi na spadkobierców uprawnionego, jeżeli sami są uprawnieni do zachowku po spadkodawcy

spadkodawcy (babci) należy Pan do kręgu osób uprawnionych do zachowku, o których mowa w art. 991 k.c. O uzupełnienie zachowku może Pan wystąpić do osoby obdarowanej w myśl art. 1000 § 1 k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli uprawniony nie może otrzymać od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Przedawnienie roszczeń podatkowych a postępowanie karne skarbowe

roszczeń skarbowych?

Zgodnie z treścią art. 70 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jest to

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela

informacji publicznej zapewnia także art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej w myśl, którego k ażda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2010

Rozbiórka obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską

w art. 67 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane. W grę wchodzi zastosowanie tego przepisu gdy obiekt jest nieużytkowany lub niewykończony oraz nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Wtedy właściwy organ wydaje decyzję

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2014

Samoocena pracownika opery

Słowa kluczowe: balet, ocena pracownika, opera, praca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Żona spadkobiercy testamentowego jest uprawniona do spadku

dziadkach (swoich rodzicach) 5/6 części nieruchomości (masy spadkowej) a żona brata Pani ojca, dziedziczy po nim 1/6 część nieruchomości (masy spadkowej) - Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku (art. 927§1 kc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Zachowek a darowizna

spadkobiercę w razie śmierci Spadkodawców w takim przypadku. Na podstawie art. 1048 kodeksu cywilnego (kc) zawiera się w formie aktu notarialnego umowy, których przedmiotem będzie zrzeczenie się dziedziczenia spadkobierców ustawowych po przyszłym spadkodawcy

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2006

Unieważnienie małżeństwa można żądać tylko w przypadkach określonych w prawie rodzinnym

może być także unieważnione z powodów wad oświadczenia woli (art. 15 [1] k.r.o.). W takim przypadku małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone: przez osobę, która z jakichkolwiek

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2012

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

zadłużenia [1] . Jeżeli zatem wierzytelność hipoteczna wygasła (została spłacona), na podstawie art. 100 u.k.w.h. może Pani zażądać od wierzyciela dokonania czynności w celu wykreślenia hipoteki (W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Podział majątku po powstaniu rozdzielności majątkowej w wyniku separacji

rozdzielność majątkową?

Odpowiadając na pytanie dotyczące separacji. Zgodnie z art. 64 (1) § 1 kro (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl

Słowa kluczowe: podział majątku, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2008
« Poprzednia 1 … 48  |  49  |  50  |  51  |  52 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.