Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Fałszerstwo lub poświadczenie nieprawdy

pierwszej strony umowy przez instytucję co nam ją wydała bo powiedziała, że jest to nie zgodne z naszą polityką jakości.

Przestępstwo fałszerstwa dokumentów określone jest w art. 270 § 1 k.k. (kodeksu karnego), zgodnie z którym odpowiedzialność karną

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2008

Usunięcie konarów drzewa sąsiada - skutki prawne takiego działania

i fauny przewiduje art. 181 § 1 kk (kodeksu karnego), zgodnie z którym, kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku roślin chronionych może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2007

Wygaśnięcie wierzytelności lub zrzeczenie się zabezpieczenia hipotecznego stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki

ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą, a jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej również wpis do tej księgi (art. 245 1 k.c.). Również przepisy ustawy o księgach wieczystych i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Kupno mieszkania w Polsce a zamieszkanie w Wielkiej Brytanii

od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. 06 nr 250 poz. 1840). Zgodnie z art. 4 ust. 1 Konwencji, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

.

W Pani przypadku najwłaściwszą formą uzyskania prawa własności będzie złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Każda działalność gospodarcza, w tym także prowadzenie portalu internetowego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych

prawnych - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-9 ustawy, Z każdej

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a forma aktu notarialnego

powoduje, że można jedynie żądać naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła, przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. W umowie przedwstępnej, strony mogą jednak odmiennie określić zakres odszkodowania (art. 390 § 1 kc). Porady prawne

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Testament odszukany po latach

stwierdzenia nabycia spadku. W przypadku przedstawienia takiego testamentu, może Pan wykazać, że ojciec w chwili sporządzania testamentu był niepoczytalny, na podstawie art. 945 § 1 pkt. 1 kc - testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Udostępnienie informacji publicznej

. przepisu, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W myśl, art. 6 ust. 1 pkt. 5 ppkt. g ustawy, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o majątku

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

o występki wskazane w art. 25 § 1 ust. 2 i 3 k.p.k. Sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość

Słowa kluczowe: przestępstwo, skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 października 2008
« Poprzednia 1 … 45  |  46  |  47  |  48  |  49 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.