Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej

płodów rolnych i leśnych. Roszczenia te przedawniają się z upływem lat dwóch. Niezależnie od powyższych terminów przedawniania, w myśl art. 125 § 1 k.c. roszczenie, które jest stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Przymusowe rozebranie obiektów

?

Zgodnie z art. 48 § 1 prawa budowlanego właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Niekorzystna dla Pana decyzja o nakazie rozbiórki

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2007

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

zasadzonych alimentów. W egzekucji wystąpiłam o spłatę przez niego zaległości. Czy należności te nie uległy przedawnieniu?

Roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 137 § 1

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 marca 2010

Wyzwiska pod adresem innej osoby stanowi przestępstwo zniewagi

, oceniane jest jako przestępstwo zniewagi, określone w art. 216 § 1 kk (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem, karalne jest znieważenie drugiej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika

Pracuję 25 lat, z czego 9,5 roku w firmie budowlanej na podstawie stałej umowy o pracę. Pracę tę rozpocząłem w sierpniu 1999 roku. Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy, w pierwszym roku pracy urlop naliczany jest za każdy przepracowany miesiąc, ale

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Jak wykupić mieszkanie od spółdzileni przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa

trwania wspólności ustawowej). Prawo przewiduje domniemanie, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 krio). Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2007

Umowa o roboty budowlane winna być zawarta na piśmie

, nie mniej jednak dla celów dowodowych zawarcie takiej umowy winno być jednak potwierdzone pisemnie (art. 648 § 1 k.c. - umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem). Jeżeli przewidziana w art. 648 § 1 k.c. pisemna forma umowy o roboty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie chroni małżonka przed wierzycielami współmałżonka

tylko do męża. Czy wierzyciele mojego męża mogą domagać się zaspokojenia z naszego domu?

Zawarcie pomiędzy małżonkami umowy majątkowej małżeńskiej uregulowanej w art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

III PZ 18/81, który stwierdził, że niezachowanie formy pisemnej, o której mowa w art. 29 § 1 KP, nie powoduje nieważności umowy o pracę. Tym samym o fakcie zawarcia umowy o pracę nie decyduje zachowana forma pisemna a jedynie to czy pracownik faktyczne

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 36  |  37  |  38  |  39  |  40 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.