Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustalenie wartości majątku dorobkowego przy podziale sądowym

podziału tego majątku przez byłych małżonków, którzy ustalając wartość majątku dorobkowego winni przyjmować jego wartość rynkową. Wręcz art. 622 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego) nakłada na sąd obowiązek aby nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lipca 2009

Powołanie i wynagrodzenie biegłego

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę, zwanego dalej wynagrodzeniem biegłych, stanowi kwota bazowa dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Podanie nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi może powodować wzrost składki

spotkałam się z odmową. Dostałam teraz pismo od ubezpieczyciela drogą listową o podjętych procedurach windykacyjnych. Co powinnam zrobić?

W myśl art. 813 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 sierpnia 2012

Obowiązki członków spółdzielni

jakich funduszy/ pokrycia strat nie ma sporu. W tym przedmiocie została podjęta zgodnie z art. 38 § 1 pkt 4) Pr.sp. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na podstawie art. 90 § 1 Pr.sp. tj. że straty bilansowe pokrywa się z funduszu zasobowego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej na lat 40

następców prawnych, a zmarł mój brat, który taką umowę podpisał w 1991 roku. Proszę o odpowiedź.

Obecny zapis art. 695 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego) stwierdza, że dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu

Słowa kluczowe: dzierzawa, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2007

Dokonanie zajęcia kredytu przez komornika

wątpienia doszło pomiędzy Panem a bankiem do zawarcia – wbrew pozorom - dwóch umów ( pomijam świadomie umowę rachunku maklerskiego ): 1. Umowy kredytowej w rozumieniu art. 69 Prawa bankowego 2. Umowy rachunku bankowego w rozumieniu art. 725 i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

postanowień zawartej umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Oznacza to, że w razie

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

wraz z grzywną i odsetkami w Australii lub innych, poza Polska krajach UE?

W opisanym stanie faktycznym w miesiącu kwietniu 2008 roku doszło do transakcji sprzedaży. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Spadek a bezskuteczna egzekucja

tytule swojego powołania. Brak oświadczenia w powyższym terminie z mocy prawa jest rozumiane jako proste przyjęcie spadku. W myśl art. 1018 § 1 kc, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem

Słowa kluczowe: egzekucja, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 32  |  33  |  34  |  35  |  36 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.