Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nakładów poczynionych przez małżonka na majątek odrębny współmałżonka

opiekuńczy (dalej k.r.o.). Zgodnie z art. 31 k.r.o. co do zasady, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2008

W razie zmniejszenia alimentów, dalsi krewni mogą być zobowiązani do alimentacji

którym momencie strona może wnosić o zmianę istniejącego obowiązku alimentacyjnego. Podstawowa zasada alimentacji wyrażona została w art. 135 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) określa, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2014

Zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną

dokonane przez Pana nakłady na rzecz wspólną). Zasadniczo w przypadku nakładów ponoszonych na wspólną rzecz, powinien był Pan to uzgodnić ze współwłaścicielem, gdyż nie musiał on wyrażać zgody na ich poniesienie. Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów

związku z prowadzeniem spraw spółki w celu niezgodnym z interesem wspólników czy dla "wzmocnienia" swojej osoby itp. Innym sposobem odebrania prawa, do którego nie odnosi się art. 47, jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólników. Artykuł 9 k.s.h

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 grudnia 2009

Założenie księgi wieczystej - niezbędne dokumenty

dokumentów. Zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia stwierdza, że do wniosku, o którym mowa w § 19, powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2008

Domniemanie - mąż matki jest ojcem dziecka

ojcostwa w przeciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka (art. 69 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Po obaleniu domniemania na skutek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Składniki majątku nabyte przez małżonka z jego majątku odrębnego

inaczej – art. 33 k.r.o (Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Zatem w przypadku gdy działka rekreacyjna stanowiła Pański majątek odrębny (na skutek dziedziczenia), nowa działka zakupiona ze środków pochodzących ze sprzedaży poprzedniej, odziedziczonej

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 października 2006

Wypowiedzenie ugody

skutków złożonego oświadczenia woli, jeżeli oświadczenie to było wynikiem błędu, podstępu lub groźby. W takim wypadku osoba ta powinna złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli. Kodeks cywilny w art. 918 dodatkowo

Słowa kluczowe: ugoda, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Alimenty a obowiązek przyczynienia się do utrzymywania rodziny

Jestem osobą rozwiedzioną, od wielu lat wychowuję sama dwójkę dzieci. W momencie uzyskania pełnoletniości przez córkę (starsze dziecko) były mąż przestał mi płacić alimenty na nią, płacąc jej bezpośrednio. Za miesiąc syn będzie również pełnoletni

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2007

Faktura jest wystarczającą podstawą wytoczenia powództwa o zapłatę

. Postępowanie nakazowe jest postępowanie uproszczonym, które odbywa się w trybie nakazowym na posiedzeniu nie jawnym, tj. bez udziału stron. Zgodnie z art. 485 § 2a kodeksu postępowania cywilnego, sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do

Słowa kluczowe: nakaz zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 210  |  211  |  212  |  213  |  214 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.