Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

taka nie będzie wymagana jedynie w przypadku, gdy powód wraz z cofnięciem pozwu złoży oświadczenie o zrzeczeniu się roszczenia. Należy zaznaczyć, że mimo zaistnienia okoliczności określonych w art. 203 k.p.c. sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

nauczyciel nabędzie uprawniania nauczyciela mianowanego to stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania (ex lege) – art. 10 ust. 5a Karty nauczyciela. Jednym z warunków takiego przekształcenia jest to aby istniały warunki do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

Autorskie prawa majatkowe do utworu literackiego

z Dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej nr 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 roku w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, prawa autora utworu literackiego lub artystycznego w rozumieniu art. 2

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

art. 106 Krio (kodeks rodzinny i opiekuńczy), który pozwala sądowi na zmianę orzeczenia co do władzy rodzicielskiej lub co do sposobu jej wykonywania, w razie zmiany okoliczności, kierując się przy tym dobrem dziecka. Powyższe dotyczy również zmiany

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Wypłata wynagrodzenia będąca pomyłką pracodawcy stanowi nienależne świadczenie byłego pracownika

sytuacja jest klasycznym świadczeniem nienależnym opisanym w Art. 405. kodeksu cywilnego - Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej

Słowa kluczowe: nienależne świadczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 maja 2006

Ograniczenie egzekucji z renty

Do jakiej wysokości może zostać zabrana mi renta po zmarlym mężu, w związku z zaciągniętymi kredytami przez mojego syna, które poręczylam oraz mojego zmarlego męża?

Art. 139 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2006

Bezumowne przechowanie rzeczy

czy wysokość żądanego w pozwie roszczenia jest uzasadniona. Należy jednak pamiętać, że roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 3 lat – art. 118 kc. Porady

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Praca tymczasowa

, zastosowanie znajdują w tym miejscu przepisy prawa pracy Co istotne zgodnie z art. 6 ustawy ZPT do pracowników tymczasowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2006

Umowa o rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami

ma wskazywać co jest czyje?

Zgodnie z art. 51 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2013

Zdrada jako zawiniona przesłanka rozowodowa i jej znaczenie przy orzeczeniu rozwodu

może stać się przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu, dotyczy to w szczególności takich faktów jak cudzołóstwo i ciężka zniewaga - orzeczenie SN z dnia 24.04.1951 r., sygn. C667/50, OSN 1953/1, poz. 9; Pożycie małżeńskie przy jednoczesnym pożyciu

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 208  |  209  |  210  |  211  |  212 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.