Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

do treści roszczenia (art. 120 kodeksu cywilnego). Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. W tym przypadku

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Osoba zamieszkująca w lokalu mieszkalnym odpowiada solidarnie za zaległości zwiazane z korzytsaniem z lokalu

art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, za opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego, odpowiadają solidarnie osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2007

Właściciel pojazdu ma obowiązek wskazać osobę, której udostępnił samochód

Co się dzieje gdy osobie zrobiono zdjęcie za pomocą foto-radaru. Właściciel nie wie, kto jest na zdjęciu. Nie pamięta także komu pożyczał samochód. Co w takim przypadku?

W sytuacji, gdy wykroczenie zostanie zarejestrowane na urządzeniu

Słowa kluczowe: wykroczenie, wykroczenie drogowe
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 listopada 2008

Nabycie nieruchomości podczas rozwodu

nieruchomość z majątku osobistego do majątku osobistego. Zgodnie z treścią art. 33 pkt 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym przypadku mąż również nie będzie miał praw do nabytej przez Panią nieruchomości. Porady prawne / pomoc prawna

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2013

Mozna dokonać zamiany wykupionego mieszkania bez obowiazku zwrotu bonifikaty

upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Wprowadzone odstępstwo od powyższej zasady w art. 68 ust. 2a ustawy o

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Właściciel rzeczy może nią swobodnie dysponować, w tym dokonywać swobodnie darowizn na rzecz swoich bliskich

przed sadem?

Każda osoba może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, co wynika z treści art. 140 k.c. (w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Nie można zawierać umowy z samym sobą

możliwość dokonywania czynności prawnych z samym sobą. Przepisem, który określa taki zakaz jest art. 108 Kodeksu cywilnego, który określa, że pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2013

Wynajęcie pokoju we mieszkaniu stanowiącym współwłasność

21.11.2012 roku , sygn. akt. III AUa 805/12 ). Biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że na mocy odesłania z art. 694 k.c. do umowy dzierżawy stosuje się przepisy o najmie co jest uzasadnione charakterem prawnym tych umów, należałoby podzielić poglądy sądów. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2013

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

umowy sprzedaży możliwe jest tylko wtedy, gdy umowa ta nie została jeszcze wykonana. Rozwiązanie zaś umowy - już wykonanej - wolą stron wchodzi zaś w rachubę wtedy, gdy pozwala na to przepis ustawy. Umowne odstąpienie zostało określone w art. 492 k.c

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Dział spadku

on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i

Słowa kluczowe: dział spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2006
« Poprzednia 1 … 207  |  208  |  209  |  210  |  211 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.