Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa zawarta na czas nieokreślony nie może być zmieniona w umowę terminową

porozumienie stron (w praktyce stosuje się aneksy do umowy) albo wypowiedzenie zmieniające. Zgodnie z treścią art. 91c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela, w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Plagiat jest przestępstwem

musiałaby zostać zawarta na piśmie (art. 53 ustawy o prawach autorskich). Zgodnie z prawem autorskim, można korzystać z utworów bez zgody twórcy (dozwolony użytek) w kilku przypadkach. Dla Pana najbardziej interesujące będzie treść art. 29 prawa

Słowa kluczowe: autorskie prawo, plagiat
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2007

Nie można dokonać zamiany mieszkania komunalnego na lokatorskie spółdzielcze

. Ponadto w myśl art. 11 ust. 2 ustawy, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, co do zasady ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2009

Przedawnienie roszczeń banku w związku ze spłatą kredytu

, oraz wskazanie na datę jego wymagalności. Należy zaznaczyć, że odsetki ulegają przedawnianiu tak samo jak należność główna. Zgodnie z art. 731 k.c. roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Podniesienie czynszu dla lokalu użytkowego przez wspólnotę mieszkaniową

, zważywszy, że koszty utrzymania tej właśnie kategorii lokali (np. koszty wywozu odpadków lub zużycia wody) są z reguły wyraźnie większe. Przepis art. 13 ust. 3 ustawy o własności lokali dotyczy zatem współkorzystania z nieruchomości. W przepisie

Słowa kluczowe: czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

powody przypuszczać, że darowizna została dokonana w wyniku wykorzystania uzależnienia mamy od opieki. Jakie kroki mogę podjąć by to wyjaśnić i ewentualnie unieważnić akt darowizny?

Według art. 82 KC nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Polacy mogą wziąć rozwód także poza granicami kraju

przypadku obywateli Państwa Członkowskiego. Sąd angielski stosuje prawo angielskie do postępowania rozwodowego. Jeżeli zapadanie wyrok rozwodowy w Anglii, może on zostać uznany we wszystkich krajach członkowskich zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) nr

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Wypłata z lokaty terminowej założonej dla małoletniego dziecka

?

Zgodnie z art. 92 k.r.o. dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem

Słowa kluczowe: dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2008

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem

. że w przypadku jego ziszczenia się umowa ulega rozwiązaniu np. zastrzeżono w umowie, że jeżeli zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomości umowa ulega rozwiązaniu), uważa się go za nie zastrzeżony – art. 94 kodeksu cywilnego (dalej kc

Słowa kluczowe: nieruchomość, warunek
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Zwrot nienależnego świadczenia

sumy. Kwoty tej faktycznie brakuje do pełnej ceny mieszkania. Jak jest moja sytuacja prawna. Czy musze pieniądze zwrócić.

W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. bezpodstawnym wzbogaceniem lub świadczeniem nienależnym. Zgodnie z art. 405 kodeksu

Słowa kluczowe: nienależne świadczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006
« Poprzednia 1 … 189  |  190  |  191  |  192  |  193 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.