Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenie spadkobiercy testamentowego o należny mu zachowek

testamencie). W chwili obecnej wujek domaga się zachowku? Prosiłbym o podanie wartości, czy tez jaka część mu się należy.

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2009

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

do pracy. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przez okres nie dłuższy niż określony w art. 47 § 1 k.p. (obecnie art. 47 k.p. – przypis autora); przepis art. 81…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Spadkibiercy testamentowi

spadkowym a dokładnie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku określa, kto i w jakich częściach jest spadkobiercą po zmarłym. Czyli np. po zmarłej XY dziedziczą z ustawy – ZZ w 1/3 , CC w 1/3 i BB w 1/3 części…

Słowa kluczowe: spadek, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Premia regulaminowa w umowie o pracę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Nieodpowiednie zachowanie pracownika - odpowiedzialność cywilna i karna

sądowej z powództwa cywilnego wobec osoby która jej groziła.

Groźba karalna została określona w art. 190 § 1 kk (kodeksu karnego), zgodnie z którym, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2007

Zachowek w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego

gospodarstwo rolne ma powierzchnię ponad 1 ha. W wypadku, gdy należące do spadku gospodarstwo rolne obejmuje grunty rolne o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha, ustalenie przysługującego zachowku następuje według zasad ogólnych. Natomiast zgodnie z treścią art

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2010

Roszczenie do obdarowanego o należny zachowek mogą mieć spadkobiercy ustawowi

przez spadkodawcę za życia. Zgodnie z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2010

Wywłaszczenie nieruchomości

powyższe na uwadze Pani ciocia może ubiegać się o odszkodowanie. Co do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości to zgodnie art. 136 § 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o

Słowa kluczowe: nieruchomość, wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 sierpnia 2007

Roszczenie o zwrot nakładów

nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu... - art. 411 ust. 1 Kc. Rozumiem, że Pani partner nie jest i nie był z Panią w związku małżeńskim, nie jest też stroną umowy kredytowej, nie zawieraliście Państwo także umowy na piśmie w zakresie wspólnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

majątek obdarowanego. Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.