Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Posiadanie bez zezwolenia broni palnej jest przestępstwem

określonego w art. 263 § 2 k.k. jest typem szczególnym w tym sensie, że ustawodawca kryminalizuje tu określony stan (posiadanie broni) pomimo braku indywidualnej decyzji administracyjnej o określonej treści (zezwolenie na posiadanie broni). Aby ustalić, czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

przypadku zawieszenia postępowania w sprawie o rozwód, w myśl przepisu art. 428 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

CSK 128/05, ustalenie bezprawności w rozumieniu art. 293 k.s.h. nie może ograniczać się jedynie do ogólnikowego stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie było sprzeczne z prawem lub umową spółki, lecz powinno wskazywać - z przytoczeniem konkretnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Rozdzielność majątkowa a darowizna

Pani. Tym samym Pani mąż nie ma do niego żadnego prawa. Ponadto nawet gdyby Pani mieszkanie to zbyła w czasie małżeństwa, to w myśl art. 33 pkt. 10 k.r.o. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Okres przedawnienia odsetek od należności głównej

odsetki z tego tytułu przedawnia się, zgodnie z przepisem art. 118 k.c., z upływem 3 lat. SN wyraził przy tym pogląd, iż skoro roszczenie główne nie przedawniło się, ale wygasło na skutek zapłaty, roszczenie o odsetki za opóźnienie staje się w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007

Dochody z najmu nieruchomości stanowią majątek wspólny małżonków

Czy dochody z najmu mieszkań wchodzą do majątku wspólnego małżonków?

Jeżeli mają Państwo ustawową wspólność majątkową to przedmioty nabyte w czasie trwania tego małżeństwa przez małżonków, lub przez jednego z nich stanowią majątek wspólny. To

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

, że Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji (art. 65 Prawa autorskiego). Sąd Apelacyjny w Warszawie w

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Brak stwierdzenia nabycia spadku powoduje konieczność przeprowadzenia dwóch postępowań spadkowych

W 1974 roku ojciec mojego teścia odziedziczył 1/2 domu (orzeczenie sądu o nabyciu spadku). W tym czasie był już żonaty i miał 2 synów (w tym mojego teścia). Zmarł w 1985 roku nie zostawiając testamentu. Jego żona mieszkała w odziedziczonej przez

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2008

Zmiany umowy zawartej w formie aktu notarialnego mogą być dokonane w formie pisemnej

notarialnego, zatem możliwe jest zawarcie takiej umowy również w formie pisemnej – zwykłej. Zgodnie z art. 694 k.c. do dzierżawy, stosuje się odpowiednio przepisy o najmie, a tu przepisy wymagają zawarcia umowy na piśmie. Jeżeli zatem, sama umowa zawarta w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2009

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca dziecka z powodu zaniedbywania swoich obowiązków

.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest szczególnym orzeczeniem sądu, które może zapaść tylko w ściśle określonych warunkach. Jak wynika z treści art. 111 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), sąd opiekuńczy pozbawia rodziców lub jednego z rodziców

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2010
« Poprzednia 1 … 176  |  177  |  178  |  179  |  180 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.