Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasiedzenie nieruchomości

odpowiedniego udziału w części nieruchomości (każdy po 1/3). Drugi sposób to wspomniane przez Pana stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, z pewnymi jednak zastrzeżeniami. Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności nieruchomości

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2007

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

cichu, poza naszymi plecami wszystko załatwić.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Współwłasność środków zgromadzonych na rachunku bankowym

wskazać, że istnieje także możliwość złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia. Zgodnie z art. 284 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2011

Najpierw dział spadku, potem darowizna

, to zgodnie z art. 1020 k.c. spadkobierca jest traktowany tak jakby nie dożył spadku, co oznacza, że do spadku w jego miejsce zostanie powołany jego spadkobierca ustawowy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2007

Roszczenie windykacyjne

). Jeżeli motocykl nie zostanie wydany, konieczne będzie sporządzenie powództwa o wydanie rzeczy oraz o odszkodowanie. Na podstawie art. 477 § 1 kc (kodeksu cywilnego), w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Budynek winien być utrzymywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

obiekt budowlany w trakcie budowy. Zgodnie z a rt. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2008

Zamiana dożywocia na rentę

wszelkie obowiązki związane z dożywociem. Jak wynika z treści art. 908 § 1 k.c. w braku odmiennej umowy, ma on obowiązek przyjąć osobę na rzecz, której ustanowiono dożywocie jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Gmina może żądać zwrotu udzielonej przy wykupie bonifikaty także od osoby bliskiej

lokalu mieszkalnego na rzecz osoby trzeciej. Czy gmina może żądać zwrotu udzielonej bonifikaty?

W opisanej sytuacji zastosowanie mają przepisy art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak wynika z treści art. 68 ust. 2b pkt. 5 przepisów o zwrocie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2011

Ustanowienie drogi koniecznej wymaga spełnienia przesłanek ustawowych

posłużył się w art. 145 § 1 k.c., co nakazuje przyjąć, że chodzi o jego potoczne rozumienie. W tym zaś ujęciu "odpowiedni" oznacza odpowiadający przeznaczeniu, spełniający wymagane warunki. O tym, czy istniejący dostęp jest odpowiedni, decyduje więc

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 154  |  155  |  156  |  157  |  158 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.