Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 ust. 1 kc). Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo. Działalność ubezpieczeniowa jest działalnością gospodarczą i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Spadek i darowizna nieruchomości

dzieci. Chciałbym się zorientować czy można przeprowadzić sprawę spadkową z jednoczesnym podziałem lub też jak można przeprowadzić te sprawę angażując jak najmniej czasu i kosztów.

Zgodnie z treścią art. 931 § 1 kc, w pierwszej kolejności powołane są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2007

Chwila powstania obowiazku podatkowego w przypadku podatku od spadków i darowizn

dniem 1 stycznia 2007 roku na podstawie art. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże w myśl art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, do

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 grudnia 2010

Podatek dochodowy od dochodów kapitałowych

Czy jednostka samorządu terytorialnego w przypadku gdy ma założony rachunek bankowy płaci podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego z tytułu odsetek od ulokowanych pieniędzy na tym rachunku bankowym?

Na mocy art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 października 2007

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

roboty budowlane, gdzie występują jedynie dwie strony umowy, a mianowicie inwestor i wykonawca, to w myśl art. 648 § 1 k.c. umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Nie zachodzi zatem w tym przypadku rygor nieważności samej umowy, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Obowiązek lustracyjny

art. 7 ust. 1 ustawy, obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej oświadczeniem lustracyjnym

Słowa kluczowe: lustracja
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Aport do spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy, stawka podatkowa w takim wypadku wynosi 0,5% wartości aportu. Umowa taka musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, za

Słowa kluczowe: aport, podatek
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2007

Wizerunek osoby stanowi jej dobra osobiste i podlega ochronie prawnej

zidentyfikować. Zgodnie z art. 83 w związku z art. 78 ust. 1 Ustawy, w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zezwolenia, może ona żądać zaniechania tego działania oraz, aby osoba, która dopuściła się takiego naruszenia, dopełniła czynności

Słowa kluczowe: dobra osobiste, wizerunek
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2006

Rozwiązanie przez pracownika umowy zawartej na czas określony jest możliwe za zgodą pracodawcy

obowiązuje do końca b. roku. Jak mogę rozwiązać obowiązującą mnie umowę o pracę z końcem października? Zaznaczam, że w umowie nie było żadnych informacji o możliwości wypowiedzenia umowy.

Kodeks pracy w art. 32 § 1, przewiduje, że zarówno pracownik jak i

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 października 2007

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

wszelkich informacji pomocnych w dochodzeniu tych roszczeń (co pośrednio można wyinterpretować również z przepisu art. 546 § 1 k.c.). Ponadto zgodnie z art. 57 ust. 1 z dnia 12 czerwca 2003 roku, Prawo pocztowe, do odpowiedzialności operatorów za

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.