Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnew+art+207++1
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych -

Należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

w+art+207++1

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2530 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

przypadku skorzystać z instytucji przypozwania, określonej w art. 84 § 1 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którym, strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko

Słowa kluczowe: przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

sfałszowanym wg mnie wezwaniu, a momentem, gdy je ujrzałem (w sądzie) wynosi 3 lata.

Ustawowe określenie daty pewnej zawiera art. 81 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Opodatkowanie zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Na podatnie art. 21 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są z podatku przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Prawa autorskie do projektu i obowiązek zaplaty za nieodebrany projekt

projekt przygotowała. Wynika to wprost z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym p rzedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Do zachowku doliczone są także darowizny dokonane na rzecz innych osób

. akt I ACa 285/04). Ponadto Sąd Apelacyjny w Białymstoku stwierdził, że prawidłowa wykładnia art. 994 § 1 k.c, powinna być taka, że niemożność doliczania do spadku po upływie dziesięciu lat licząc wstecz od śmierci spadkodawcy dotyczy tylko darowizn

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2010

Wkład mieszkaniowy w razie podziału majątku wspólnego małżonków liczy się w kwocie nominalnej

mieszkania. Czy po podziale majątku w wyniku rozwodu należy mi się 3/4 wartości mieszkania? Mieszkanie ma status własnościowego.

Co do zasady zgodnie z art. 43 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód po prawomocnym wydaniu wyroku rozwodowego

wspólnie. Jakie są podstawy wznowienia postępowania w sprawie o rozwód?

W sprawie o rozwód można żądać wznowienia postępowania, poza wyjątkiem określonym w art. 400 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), tj. niedopuszczalna jest skarga o wznowienie

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2010

Korekta wpisu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

przyczyn nie podjęła prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r., (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2014

W przypadku spadku otrzymanego po 12 maja 2006 roku nie musisz płacić podatku od spadku

najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) po 12 maja 2006 r., a nie jak chciały organy podatkowe, jedynie nabywanych po 1 stycznia 2007 r. WSA w Bydgoszczy. W związku z powyższym zgodnie z przepisami ustawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Naruszenie dóbr osobistych przez sąsiada

sąsiada w wyznaczonym przez Państwa terminie, spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową. Zgodnie z art. 24 § 1 kc, w przypadku naruszenia dóbr osobistych przysługuje Państwu także prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 119  |  120  |  121  |  122  |  123 … 253 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.