Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneumowy cywilnoprawne
Wyszukiwana fraza:

umowy cywilnoprawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

książeczce nie było tych pieniędzy - zostały one przekazane na konto spółdzielni mieszkaniowej. Czy obecnie mogę coś z tym zrobić jeżeli tak to w jaki sposób. Nadmieniam, że była to wartość ówczesnego M-4.

Roszczenia cywilnoprawne ulegają przedawnieniu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Trzecia umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony

?

Umowy zlecenia są to umowy cywilnoprawne, nie są umowami o pracę, Zgodnie z art. 25 1 § 1 k.p. (kodeksu pracy), zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 października 2008

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy musi mieć określony charakter

umowy, drugiej stronie przysługuje roszczenie z którym może ona wystąpić do sądu (roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za zlecenie). W takim przypadku są to roszczenia cywilnoprawne a nie roszczenia ze stosunku pracy, nie przysługuje zatem przyjmującemu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 grudnia 2010

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Umowy cywilnoprawne wymienione w powyższym przepisie nie stanowią samodzielnych tytułów obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym pracownika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

. 59 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Podatki w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku, podatkowi podlegają m. in. czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 maja 2012

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

Czy w sytuacji, kiedy bank wypowiedział mi umowę kredytową, ale kredyt nie stał się jeszcze wymagalny, a ja złożyłem pozew o zapłatę wobec dewelopera, który nie chce mi zwrócić pieniędzy w związku z moim odstąpieniem od umowy sprzedaży, to mogę

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Wezwanie do zapłaty nadpłaconego czynszu

w jakikolwiek sposób się przedawniają?

Roszczenia cywilnoprawne ulegają przedawnieniu. Co do zasady, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć. Prawo cywilne w szczególnych przypadkach przewiduje

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nieruchmości oraz zwolnienie z podatku

, podatkowi podlegają m. in. czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa nieruchomości. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.